Events


Her kan du læse om – og tilmelde dig – vores kommende events og netværksaktiviteter. Vi rejser bl.a. rundt i landet og præsenterer analyseresultater og indbyder til lokal debat. Rejsen startede i Esbjerg og Odense, og snart går turen til Herning, Aalborg og Aarhus. Ved at udrulle Small Great Nation regionalt tilstræber vi at forankre initiativet lokalt og få forskellige perspektiver på, hvordan Danmark kan udvikle sig i fremtiden.

Seneste

Rige og fattige børn lever mere adskilt – og det kan skade Danmarks velstand

Danske børnefamilier med forskellige indkomster lever i stigende grad geografisk adskilt, viser ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag. Det kan skade Danmarks høje sociale mobilitet på lang sigt.

Sådan kan vi modarbejde falske nyheder og misinformation

Det er problematisk når en tredjedel af danskerne oplyser, at de ofte ser nyheder, der er opdigtede, og over halvdelen oplyser, at de ofte ser nyheder med faktuelle fejl.

Hænger vi sammen, Danmark?

Deloitte og Kraka inviterer til Small Great Nation-konference under temaet sammenhængskraft. Et års arbejde med analyser og interviews med erhvervsledere viser tydeligt, at Danmark har nogle helt klare styrkepositioner. Men der er behov for et nyt syn på uddannelse og kompetencer samt fokus på, hvordan vi får alle med og sikrer sammenhængskraften i hele Danmark.

12 % af danskerne har sociale medier som primær nyhedskilde

På trods af, at danskerne benytter moderne nyhedskilder i højere grad end tidligere, har majoriteten af danskerne stadigvæk traditionelle nyhedskilder som primær nyhedskilde. Der er imidlertid også indikationer af to bekymrende tendenser. Der er for det første dele af den danske befolkning, som på de sociale medier primært får ikke-journalistisk behandlede nyheder. For det andet får særligt de unge, som kan være dårligere til at vurdere nyheders troværdighed, nyheder fra sociale medier.

Højtuddannede samler sig i de store byer

Samtidig bliver de lavest uddannede boende i udkanten af Danmark, viser ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag.

Højtuddannede flytter til de store byer, lavtuddannede forbliver i udkanten

Befolkningsudviklingen på tværs af Danmark er en vigtig del af diskussionen om sammenhængskraft. I perioden 2001-2016 har Danmarkskortet ændret sig markant, og befolkningsvæksten er koncentreret omkring de store byer – det gælder i særlig grad for de højtuddannede.


Afholdte events