small great nation graphics

Small Great Nation

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?
Det stiller Deloitte og Kraka skarpt på.
Gennem analyser og involvering af danskerne,
erhvervslivet og organisationer, er målet at
udvikle løsninger, der kan sikre vækst, velfærd
og sammenhængskraft.

Hold dig opdateret

Vores fremtid

Bliv klogere på hvordan Small Great Nation gennem nytænkning og samarbejde vil styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering. I videoen ovenfor præsenteres initiativet og tankerne bag, af Anders Dons, Deloittes nordiske CEO, og Peter Mogensen, Krakas direktør.Artikler

Her finder du de seneste nyheder og artikler om Small Great Nations initiativer, resultater og indsigter. 


Om Small Great Nation

Formålet med Small Great Nation er at identificere Danmarks styrker og potentialer i et lokalt og globalt perspektiv. Dette toårige initiativ er et samarbejde mellem tænketanken Kraka og revisions- og konsulenthuset Deloitte. Med afsæt i Krakas forskningsbaserede analyser og Deloittes globale indsigt og erfaring på tværs af industrier, vil vi undersøge, hvordan Danmarks fremtidige vækst, velfærd og sammenhængskraft kan sikres. 

Vi har ikke alle svarene og inviterer derfor dansk erhvervsliv, uddannelsesorganisationer, innovationsmiljøer, politikere og andre til dialog, så vi sammen kan fremsætte konkrete forslag til, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.