SGN eu flags.jpg

Bliver genåbningen af EU grøn?

Afholdt d. 3. juni 2020. 10:00 - 11:00

Vi kigger nærmere på genåbningen af EU ovenpå corona. Peter Mogensen og Anders Dons diskuterer denne gang hvilken betydning genåbningen vil få på eksporten samt hvorvidt de europæiske hjælpeinitiativer er tilstrækkelige til at stimulere økonomien på bæredygtig vis. Bør der eksempelvis stilles krav om en grøn forretningsplan, hvis virksomheder skal tildeles støtte? Eller er hurtig økonomisk vækst vigtigere end klimahensyn?

Se optagelsen her:

Small Great Nation stiller skarpt på COVID-19
Small Great Nation har til formål at sætte fokus på Danmarks styrkepositioner, udfordringer og muligheder. I disse coronatider er vi meget optagede af at hjælpe danske virksomheder igennem de tre faser: 1) respons på krisen, 2) genopretning og 3) trivsel i månederne og årene efter krisen.

I dette webinar stiller vi skarpt på fase 2 og 3, der omhandler en genåbning af grænserne, EUs åbningsstøtte samt hvilken rolle den grønne omstilling får, når økonomien skal genstartes.

Du får indsigt i:
•  Hvilken effekt genåbningen får for eksporten
•  Hvorvidt 750 mia. euro er nok til at stimulere økonomien i EU
•  Hvilken rolle den grønne omstilling bør få, når hjulene sættes i gang
•  Hvad fremtidsudsigterne er for at nedbringe ledigheden

Talere

anders dons til small great nation.png peter-mogensen_portrait-compressor.jpg

Anders Dons
CEO i Deloitte

Peter Mogensen
Direktør i Kraka


Tap icon

Tryk på billedet og læs mere.