velfardsstaten.small.great.nation lille v.jpg

Er den danske velfærdsstat truet?

Afholdt d. 6. september 2019. 08:30 - 12:00

Den danske velfærdsstat fungerer, og verden ser til Danmark for inspiration. Men hvordan sikrer vi holdbarheden på den lange bane? Hvordan skal den offentlige sektor og erhvervslivet spille sammen i fremtiden? Og hvor tæt er vi på oprør i Danmark? Dét var fokus på denne Small Great Nation konference, hvor vi fik internationale og danske perspektiver på vores fælles fremtid. Hør et uddrag af de spændende perspektiver i videoen nedenfor.

Se optagelsen her:

 

Talere & paneldeltagere

Tap icon

Tryk på billedet og læs mere.

speaker portrait

Alastair Campbell

Rådgiver, forfatter og debatør
Taler

speaker portrait

Ulrik Vestergaard Knudsen

Vicegeneralsekretær i OECD
Taler

speaker portrait

Lene Skole

Adm. direktør i Lundbeckfonden
Paneldeltager

speaker portrait

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Senior Fellow i Kraka
Taler

speaker portrait

Allan Polack

Group CEO i PFA
Paneldeltager

speaker portrait

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment
Paneldeltager


Program


Kl. 08:30
Registrering og morgenmad

Kl. 09:00
Velkomst ved Anders Dons og Peter Mogensen

Kl. 09:10
Præsentation af resultaterne af den 4. rapport ved Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Kl 09:45
Et Europa i oprør - en ny samfundskontrakt ved Alastair Campbell

Kl. 10:15 
Pause

Kl. 10.30
Internationalt samarbejde ved Ulrik Vestergaard Knudsen

kl. 11:00
Paneldebat med Allan Polack, Lene Skole og Bo Rygaard

Kl. 11:30
Frokost og networking


Spørgsmål fra konferencen
Under konferencen blev der indsendt spørgsmål fra publikum på SMS. Nedenfor kan du finde svarene på dem, som vi ikke kunne nå at besvare på dagen.  

Spørgsmål 1: Hvad er aldersgruppefordelingen samt køn, region, etc. bag surveyet når man har in mente, at velfærd er forskellig opfattet afhængig af om man er født før 1980, 1990, 2000 eller efter 2000?  

Svar: Respondenterne er så vidt muligt udvalgt repræsentativt i den danske befolkning mht. bl.a. køn, alder og uddannelse. For at sikre fuld repræsentativitet efter disse karakteristika anvendes desuden personvægte.

Spørgsmål 2: Ang. tilfredshed med service: Har de personer, der har svaret anvendt den service, der er spurgt om? Eller svarer de, fordi de har hørt den er dårlig? 

Svar: Ja, respondenterne har også svaret på om de er brugere eller ej. Der er redegjort for forskellen på brugere og ikke-brugere i et baggrundsnotat, der kan fås ved henvendelse til Kraka.