Artikler


  • Anbefalinger

Anbefalinger til gavn for Danmark

Efter at have analyseret, kommunikeret og debatteret i to år er det nu tid til at give nogle helt centrale anbefalinger, der kan gavne Danmark.

vej smal.JPG

Disse anbefalinger hviler på solidt fagøkonomisk analysearbejde. Vi ønsker med vores analyser at bidrage til at kaste lys over Danmarks udfordringer og muligheder, samt hvordan vi sikrer en velstående og sammenhængende nation i fremtiden. Det gør vi ved at påpege og analysere økonomiske  sammenhænge og formidle faktabaserede resultater og anbefalinger til beslutningstagere, erhvervslivet og danskerne. De nødvendige politisk-økonomiske beslutninger træffes bedst på et oplyst grundlag. 

Over de seneste to år har vi udgivet fire rapporter:

 • Muligheder og udfordringer
Sammenhængskraften i Danmark
De højthængende frugter
Mission possible? Velfærdsstaten mod 2040


Vi har i rapporterne afdækket en lang række problemstillinger, hvilket har dannet grundlag for indsigtsfulde debatter. Debatterne har fundet sted i en række fora: I landsdækkende medier, i
politiske dialoger, på konferencer, i podcasts, på sociale medier og på roadshows rundt i landet.


Med denne publikation afrunder vi den første del af arbejdet med et udpluk af de mere markante
resultater og anbefalinger på baggrund af disse. Anbefalingerne er afprøvede i de mange debatter
og i det Sounding Board, som er knyttet til Small Great Nation. Vi takker for de mange uvurderlige
input. 


Anbefalingerne falder naturligt inden for fire områder:
 • Det sammenhængende Danmark
 • Væksten og erhvervene
 • Undervisningen og uddannelserne
 • Arbejdsmarkedet

Arbejdet i Small Great Nation afsluttes ikke med disse anbefalinger. Det fortsætter med uformindsket
styrke – med nye emner, men efter samme grundprincipper. Det glæder vi os til.


God læselyst
Kraka og Deloitte
 

Hent anbefalingerne