Analyser


  • Rapport 2

Sammenhængskraften i Danmark

Hvis Danmark skal realisere de potentialer vi fandt i Small Great Nations rapport 1 omkring udfordringer og muligheder for Danmark, er det væsentligt at kigge nærmere på sammenhængskraften på tværs af landet. Den er nemlig afgørende for, om vi mennesker og erhvervslivet har de bedste rammer at operere inden for.

raps.smal.jpg

I rapporten præsenteres helt ny forskning om rigets tilstand, når vi dykker ned i temaer som medier og misinformation, fordelingen af velstand, indvandring og grundskolens betydning for vores børns fremtid.

Hvad er sammenhængskraft?

Vi definerer, at sammenhængskraften i et land er høj, hvis:

  1. Den enkelte oplever, at egen succes afhænger positivt af andres – ultimativt af hele samfundets – succes.
  2. Den enkelte føler en forpligtelse til at bidrage til andres og hele samfundets succes, og mener at andre har en lignende forpligtelse.
  3. Befolkningen har en nogenlunde ensartet opfattelse af, hvad der definerer et succesfuldt samfund.

Spørger man danskerne, hvad de opfatter som sammenhængskraft, svarer de følgende: 

figur 2.1.JPG

 

Er der grund til bekymring?

Det vækker bekymring, når der globalt ses en udvikling væk fra globalisering og internationalt samarbejde i demokratiske lande som USA og Storbritannien – båret frem af befolkningens ønsker. Heldigvis konkluderer rapporten, at det generelt går godt i Danmark, og at vi som nation har et godt udgangspunkt for en fremtid med høj velstand og livskvalitet.

”Helt overordnet har sammenhængskraften det fornuftigt i Danmark særligt sammenlignet med resten af verden. Så der er ikke grund til at frygte dramatiske reaktioner som Trump i USA eller Storbritannien, der forlader EU. Det er en god nyhed, som skyldes, at de fleste danskere ser positivt på udenlandsk arbejdskraft, international handel og den teknologiske udvikling,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Det betyder dog ikke, at vi kan aflyse bekymringerne. For selvom sammenhængskraften er høj i et internationalt perspektiv, oplever flertallet af danskerne en negativ udvikling inden for økonomisk lighed, socialt sikkerhedsnet, lige rettigheder og pligter. På trods af, at vores analyser viser tydelige gevinster ved øget globalisering, så ser vi også en mindre befolkningsgruppe, der ikke mener, at de har fået en fair andel af den økonomiske fremgang.

figure 2.2.JPG

”Vores analyser bekræfter på flere områder billedet af en sammenhængskraft, der har taget et nøk nedad. Tonen i debatten mellem personer med dansk og mellemøstlig baggrund er blevet dårligere, de højtuddannede flytter til byerne, mens de lavtuddannede forbliver i udkanten. Dertil kommer, at børn i stigende grad opdeles geografisk efter deres forældres indkomst,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

Rapportens temaer

I den fulde rapport om sammenhængskraft, kan du læse meget mere om forskellige aspekter i samfundet, der påvirker sammenhængskraften. Temaerne er:

·          Sammenhængskraften, de globaliseringsramte og de anfægtede

·          Parallelsamfund? – befolkningsgrupper lukker sig i højere grad om sig selv

·          Grundskolen og klassekammeraternes betydning for den enkeltes fremtid

·          Globaliseringens gevinster og omkostninger

·          Medier og falske nyheder

·          Fremtidens kompetence- og uddannelsesbehov.

Download rapporten

Seneste analyser

Kan offentlige investeringer kickstarte økonomien?

Der er mange forskellige forslag til, hvordan den danske økonomi kan kickstartes under coronakrisen, herunder fremrykning af offentlige investeringer. I denne analyse undersøger vi, om offentlige investeringer i infrastruktur mv. er et hensigtsmæssigt instrument til kortsigtet konjunkturpolitik.

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.