Analyser


  • Rapport 2

Sammenhængskraften i Danmark

Hvis Danmark skal realisere de potentialer vi fandt i Small Great Nations rapport 1 omkring udfordringer og muligheder for Danmark, er det væsentligt at kigge nærmere på sammenhængskraften på tværs af landet. Den er nemlig afgørende for, om vi mennesker og erhvervslivet har de bedste rammer at operere inden for.

raps.smal.jpg

I rapporten præsenteres helt ny forskning om rigets tilstand, når vi dykker ned i temaer som medier og misinformation, fordelingen af velstand, indvandring og grundskolens betydning for vores børns fremtid.

Hvad er sammenhængskraft?

Vi definerer, at sammenhængskraften i et land er høj, hvis:

  1. Den enkelte oplever, at egen succes afhænger positivt af andres – ultimativt af hele samfundets – succes.
  2. Den enkelte føler en forpligtelse til at bidrage til andres og hele samfundets succes, og mener at andre har en lignende forpligtelse.
  3. Befolkningen har en nogenlunde ensartet opfattelse af, hvad der definerer et succesfuldt samfund.

Spørger man danskerne, hvad de opfatter som sammenhængskraft, svarer de følgende: 

figur 2.1.JPG

 

Er der grund til bekymring?

Det vækker bekymring, når der globalt ses en udvikling væk fra globalisering og internationalt samarbejde i demokratiske lande som USA og Storbritannien – båret frem af befolkningens ønsker. Heldigvis konkluderer rapporten, at det generelt går godt i Danmark, og at vi som nation har et godt udgangspunkt for en fremtid med høj velstand og livskvalitet.

”Helt overordnet har sammenhængskraften det fornuftigt i Danmark særligt sammenlignet med resten af verden. Så der er ikke grund til at frygte dramatiske reaktioner som Trump i USA eller Storbritannien, der forlader EU. Det er en god nyhed, som skyldes, at de fleste danskere ser positivt på udenlandsk arbejdskraft, international handel og den teknologiske udvikling,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Det betyder dog ikke, at vi kan aflyse bekymringerne. For selvom sammenhængskraften er høj i et internationalt perspektiv, oplever flertallet af danskerne en negativ udvikling inden for økonomisk lighed, socialt sikkerhedsnet, lige rettigheder og pligter. På trods af, at vores analyser viser tydelige gevinster ved øget globalisering, så ser vi også en mindre befolkningsgruppe, der ikke mener, at de har fået en fair andel af den økonomiske fremgang.

figure 2.2.JPG

”Vores analyser bekræfter på flere områder billedet af en sammenhængskraft, der har taget et nøk nedad. Tonen i debatten mellem personer med dansk og mellemøstlig baggrund er blevet dårligere, de højtuddannede flytter til byerne, mens de lavtuddannede forbliver i udkanten. Dertil kommer, at børn i stigende grad opdeles geografisk efter deres forældres indkomst,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

Rapportens temaer

I den fulde rapport om sammenhængskraft, kan du læse meget mere om forskellige aspekter i samfundet, der påvirker sammenhængskraften. Temaerne er:

·          Sammenhængskraften, de globaliseringsramte og de anfægtede

·          Parallelsamfund? – befolkningsgrupper lukker sig i højere grad om sig selv

·          Grundskolen og klassekammeraternes betydning for den enkeltes fremtid

·          Globaliseringens gevinster og omkostninger

·          Medier og falske nyheder

·          Fremtidens kompetence- og uddannelsesbehov.

Download rapporten her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.