SGN delanalyse faglig arbejdskraft billede.png

Flere faglærte end tidligere tjener det samme som akademikere

Det er blevet nemmere for faglærte at opnå samme indkomst som personer med en videregående uddannelse.

De seneste 25 år er andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse og personer med en videregående uddannelse, som tjener det samme, vokset. Den positive udvikling i de faglærtes indkomst er dog ikke ligeligt fordelt på tværs af de erhvervsfaglige uddannelser. 

  • Siden 1995 har indkomstfordelingen blandt personer med hhv. en erhvervsfaglig uddannelse og en videregående uddannelse udviklet sig til fordel for de faglærte, men personer med en videregående uddannelse ligger fortsat højere i indkomstfordelingen.
     
  • I 1995 tjente 45 pct. af faglærte og personer med en lang videregående uddannelse (LVU) det samme. I 2021 er dette tal steget til 58 pct. 
     
  • Der er stor forskel på tværs af de erhvervsfaglige uddannelser. Mens en elektriker med årsindkomst i den 74. percentil tjener det samme som en median LVU’er, skal en SOSU have en årsindkomst i den 98. percentil for at opnå det tilsvarende.
  •  

Hent hele delanalysen her

Faglærte Figur 3.png

 

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Politiken den 22. januar 2024.