SGN rapport 5 vr briller.jpg

Innovation – nøglen til bæredygtig vækst

Danmark kan gøre en global forskel i forhold til opnå FN's Verdensmål gennem innovation og iværksætteri. Vi er en førernation, når det gælder grønne idéer. Men der er plads til forbedring.

Den femte rapport fra Small Great Nation stiller skarpt på Danmarks muligheder for at trække kloden i en mere bæredygtig retning gennem vores evner til at innovere, udvikle og iværksætte på en måde, der understøtter FN’s Verdensmål. Rapporten peger på, at danskerne er førende indenfor både innovation og grønne idéer. Men vi kan blive meget bedre til at omsætte det til forretning.

Desuden er FN’s Verdensmål stort set ukendte for danskerne og lederne i de mindre virksomheder, så der er udfordringer, når det gælder om at bruge Verdensmålene som løftestang for innovation. Den danske innovation presses også af, at andelen af danskere, der er selvstændige, har været faldende i lang tid. Men iværksætteri kan gå i arv, så der er mulighed for at påvirke unge både i uddannelses- og lokalmiljøet.

Rapporten viser også, at Danmark investerer mindre i miljø- og klimaforskning end for blot fem år siden. Og med regeringens og EU’s udspil om at investere mere i området kommer vi desværre kun op på 2010-niveau. 

Se et uddrag af rapportens konklusioner nedenfor og hent den fulde rapport her.  

 

Mange danskere kender ikke FN’s verdensmål

FN’s verdensmål skal trække kloden i en mere bæredygtig retning. Men målene er stort set ukendte for størstedelen af danskerne. De store virksomheder har godt fat i verdensmålene, men mindre virksomheder kender ikke til målene og ved ikke, hvordan de skal gribe dem an.

Danmark er blandt de bedste i verden til at arbejde for at opnå verdensmålene. Det viser den årlige status fra Bertelsmann Stiftung og SDG Solution Community, der sammenligner OECD-landes indsats på målene. Men omkring halvdelen af danskerne kender stort set ikke verdensmålene. Og de fleste andre kender dem kun perifert.

figur 2.6.JPG

Resultatet er nedslående. Verdensmålene bidrager til, at vi kan skabe en bedre verden. Danmark har forpligtet sig til at leve op til dem. Derfor har vi et fælles ansvar for at tilskynde danskerne og virksomhederne til at realisere dem”, siger Peter Mogensen, adm. direktør i Kraka.

Danmark ligger i front, når det kommer til at skabe et godt liv for mennesker. Vi opfylder verdensmålene inden for blandt andet fattigdom, lighed, sundhed og ligestilling. Men det gode liv sker på bekostning af klodens tilstand. I forhold til klima, miljø og bæredygtigt forbrug har vi – ligesom andre højtudviklede lande – store udfordringer med at opfylde verdensmålene. Nøglen til at opnå de forskellige verdensmål ligger i udvikling af ny teknologi og forbedrede produktionsmetoder.

 

Danmark er ’innovation leader’ i Europa

Danmark er blandt de mest innovative europæiske lande og placeres med en samlet tredjeplads i den bedste gruppe sammen med Sverige, Finland og Holland.

Danmarks høje placering skyldes hovedsageligt gode rammebetingelser samt et højt investeringsniveau i forskning og udvikling. Det trækker også op, at antallet af ansøgninger om patenter samt varemærke- og designbeskyttelse er højt.

Til gengæld udnytter Danmark i mindre grad innovationsaktiviteten til eksport og beskæftigelse end mange europæiske lande.

Danmark er et innovativt land, og det er derfor positivt, at Danmark ligger i den europæiske top. Det skyldes ikke mindst, at erhvervslivet investerer i forskning og udvikling samt efteruddannelse af medarbejderne. Men vi skal blive bedre til at omsætte det til forretning og bør som samfund samarbejde om at få udnytte de høje investeringer og de gode rammebetingelser, vi har inden for forskning og innovation,” siger Anders Dons, CEO i Deloitte Danmark.

figur 3.8.JPG

figur 3.10.JPG

 

Iværksætteri går i arv

En stærk iværksætterkultur er vigtig for velstanden i et land. Iværksætterkulturen danner grundlag for, at innovation bliver materialiseret til et produkt, en virksomhed eller lignende.

Siden finanskrisen er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende i den samlede beskæftigelse inden for de store private brancher (industri, handel og transport mv.) i Danmark faldet fra knap 8 til godt 6 pct. Dette er sket samtidig med, at der fx er blevet flere selvstændige frisører og selvstændige inden for teater, musik og kunst.

 invaerksaetteri.JPG

Analysen viser, at andelen af de beskæftigede, der er selvstændige, har været faldende i lang tid. Det er også tydeligt, at iværksætteri kan gå i arv – både via rollemodeller i familien samt via en stærk iværksætterkultur i det lokalområde et barn vokser op i.

Resultaterne tyder på, at iværksætteri kan fremmes gennem uddannelsessystemet ved fx større kontakt med og undervisning af iværksættere og erhvervsdrivende af begge køn.

figur 4.10.JPG

 

Grønne danske ideer kan bidrage til at løse klimakrise og opnå verdensmål

Nye grønne idéer spiller en afgørende rolle fremover, hvis det internationale samfund skal løse klimaudfordringen og opnå de 17 verdensmål.

Small Great Nation har derfor undersøgt mængden, kvaliteten og spredningen af grønne danske idéer – målt ved patenter. Analysen viser, at Danmark er en førernation, når det gælder grønne idéer. Danmark har gennem stort set hele perioden siden 1990 har haft en stigning i antallet af grønne patenter i forhold til antal indbyggere. Og siden 2007 har vi været det af de 13 undersøgte lande, der tager næstflest grønne patenter – kun overgået af Tyskland. I 2016 patenterede Danmark således cirka 125 pct. flere grønne idéer end gennemsnittet for de 13 europæiske lande (jf figur 1).

Også kvaliteten af de grønne danske idéer ligger helt i top. Målt ved et kvalitetsindeks for patenter konstrueret af OECD har Danmark i gennemsnit over perioden 1990-2016 den højeste patentkvalitet blandt de 13 europæiske lande.

Verden står overfor en alvorlig udfordring med at løse klimaudfordringen og reducere vores CO2-udledning. Med vores analyser viser vi, at Danmark med god samvittighed kan kalde sig en førernation, når det gælder grønne idéer”, siger Peter Mogensen, direktør i Kraka. ”Det er dog vigtigt, at vi fastholder denne position, hvis Danmarks primære bidrag til løsningen af den internationale klimakrise netop er udviklingen og spredningen af ny grøn viden.”

figur 3.3.JPG

figur 4.2.JPG

 

Rapportens temaer

Hent den fulde rapport nedenfor og læs meget mere om verdensmål, innovation og iværksætteri i Danmark. Temaerne i rapporten er:

•   Verdensmålene og innovation
•   Det innovative Danmark
•   Idéer og innovation spreder sig
•   Samfundets støtte til innovation


Download rapporten her