Folkeskolen.jpg

De bedste lærere forlader hurtigst folkeskolen

De 20 pct. af lærerne, der har den største positive indvirkning på elevernes trivsel, søger hurtigst væk fra folkeskolen.

Tidligere undersøgelser har vist, at lærere, der formår at skabe god trivsel, også bidrager væsentligt til elevernes faglige succes. Udviklingen denne analyse viser kan derfor få alvorlige konsekvenser for vores børns trivsel såvel som faglige præstationer.

Analysen dykker ned i lønspørgsmålet som en central årsag til, at dygtige lærere søger væk. Historisk set har lokal løndannelse og individuel aflønning været upopulært hos Danmarks Lærerforening, og resultatet i dag er en fuldstændig mangel på sammenhæng mellem lærernes præstationer og deres løn. Med andre ord har skoleledere ikke mulighed for at bruge højere løn som et redskab til at holde på de lærere, der løfter elevernes trivsel og faglighed.

Et opgør med den stive lønstruktur kan rette op på denne skæve situation og skabe incitamenter, der motiverer dygtige lærere til at forblive i folkeskolen. Hvis vi fortsat accepterer, at folkeskolen ikke kan holde på dygtige lærere, accepterer vi samtidig, at folkeskolens elever ikke får de bedste vilkår for at udnytte deres potentialer.  Et skridt i den rigtige retning kunne være at give skolelederne beføjelse til at honorere de dygtigste lærere med kvalifikationstillæg, som en måde at sikre, at talentfulde undervisere bliver i folkeskolen og fortsat inspirerer eleverne til gavn for deres trivsel, faglighed og fremtid.

  •  

Hent hele delanalysen her

Bedste lærere 1.png

 

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Berlingske den 13. januar 2024.