Billede_artikler_Sammenhaengskraft.jpg

Danmark går glip af talent fra landkommunerne

Personer, der vokser op i landkommuner, har lavere sandsynlighed for at få de mest vellønnede job end personer, der vokser op i storbyer

Personer, der vokser op i landkommuner, har lavere sandsynlighed for at få de mest vellønnede job end personer, der vokser op i storbyer. Det skyldes bl.a., at personer fra yderkommuner, i højere grad vælger mere lavtlønnede uddannelser, som der er flest af, hvor de bor. Det understreger vigtigheden af at sikre lige adgang til uddannelser for alle kommuner i Danmark, fx ved at styrke den kollektive trafik.

En ny analyse indikerer, at Danmark går glip af talenter, der vokser op i landkommuner, da de ikke formår at få udfoldet deres potentiale i samme grad som personer fra storbyer. Tendensen forstærkes, des længere en person vokser op fra en storby. Fx har personer, der vokser op i Lolland Kommune, 16 pct.-points lavere sandsynlighed for at ende med et af de 20 pct. mest vellønnede jobs end personer, der vokser op i København. Opvækst i Ringsted Kommune giver 6 pct.-point lavere sandsynlighed.

Personer, der vokser op i Nordsjælland, er til gengæld overrepræsenterede blandt personer med de mest vellønnede jobs. Fx har personer, der vokser op i Gentofte kommune 20 pct.-points højere sandsynlighed for at ende i toppen af indkomstfordelingen end personer, der vokser op i København. Forskellene skyldes ikke forskellige socioøkonomiske baggrunde, da resultaterne er renset for fx forskelle i forældrenes uddannelsesniveauer på tværs af kommunerne.

Mennesker er dog ikke bundet af deres opvækst, og analysen viser, at personer fra landkommuner, der tager en lang uddannelse, klarer sig lige så godt, som personer fra storbyerne. Forskellen mellem kommunerne ser derfor ud til at skyldes, at relativt flere personer fra landkommuner vælger korte uddannelser, der i gennemsnit giver lavere løn end lange uddannelser. Det kan bl.a. være et resultat af, at der er dårlig adgang til især lange videregående uddannelser uden for storbyerne i Danmark.

  •  

Hent hele delanalysen her

Landkommuner Figur 1.png

 

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Sjællandske den 22. november 2023.