SGN_topbanner.png

De smukke unge mennesker - fra skole, skærm og stress til fremtidens håb

Selvom de fleste unge i Danmark stadig trives, er der flere og flere, der mistrives. Rapporter, målinger og undersøgelser fra de seneste år understreger, at problemet både er reelt og voksende. Det er en kompleks problemstilling, og flere årsager har bidraget til udviklingen. Denne rapport kortlægger mistrivslen blandt unge i dagens Danmark og undersøger, hvad den stigende mistrivsel kan skyldes. I forlængelse heraf peger vi på en række områder og konkrete løsninger på, hvordan trivslen blandt børn og unge kan forbedres.

Se optagelsen af konferencen herunder.


Gå direkte til download af rapporten

Stigende mistrivsel blandt unge er et samfundsproblem af mindst to årsager: For det første er mistrivsel skidt i sig selv. Hele idéen med et rigt samfund er netop, at så mange som muligt får mulighed for at trives. Og for det andet kan mistrivsel føre til fremtidige offentlige udgifter i form af udgifter til behandling og reduceret arbejdsudbud. I en tid hvor velfærdsstaten i forvejen er under et massivt udgiftspres, er der snarere brug for det modsatte.

Når mistrivslen blandt unge stiger, er det naturligt at lede efter årsagerne et eller flere steder i samfundsudviklingen. Vores analyser tyder på, at unge i høj grad er bekymrede for fremtidige temperaturstigninger og klimaforandringer. Analyserne peger også på, at de sociale medier kan bidrage til at give et skævt billede af, hvordan et normalt ungdomsliv ser ud. Vi har også undersøgt, om et stigende pres for at præstere i uddannelsessystemet bidrager til den stigende mistrivsel blandt unge. Og det viser sig faktisk, at det er blevet vigtigere end tidligere, at man er blandt de bedste i gymnasiet. Det kan være med til at skabe et præstationspres blandt unge.

Ud fra rapportens analyser, vores læsning af litteraturen og et nyt ekspertpanel med en lang række af Danmarks førende eksperter indenfor unge og trivsel har vi udviklet en handleplan med en række konkrete forslag, som potentielt kan bidrage til at forbedre trivslen blandt de unge.

 

Rapportens temaer:

• De unges trivsel
• Ungdomslivet i forandring
• Folkeskolen
• Ungdomsuddannelser