labour_market_smal.png

Dansk kønsbiasrekord: Drenge anses for mere talentfulde end piger

Danmark sætter verdensrekord, når det kommer til kønsforskel i troen på egne evner.

Danmark sætter verdensrekord, når det kommer til kønsforskel i troen på egne evner, det viser en ny Kraka-Deloitte analyse. Hele 72 pct. af pigerne i Danmark mener, at det skyldes mangel på egne evner, når de ikke klarer sig godt i skolen - blandt drengene er det kun 43 pct., der tror det samme. Forskning peger på, at der skal sætte ind tidligt bl.a. når børn går i dagtilbud og i grundskole, hvis der skal gøres noget ved de kønsskæve selvopfattelser.

På baggrund af den seneste internationale PISA-undersøgelse har Kraka-Deloitte undersøgt forskellen i troen på egne evner mellem piger og drenge i Danmark. I alle lande, der indgår i undersøgelsen, er der flere piger end drenge, der svarer ja til spørgsmålet “Når jeg ikke klarer mig godt, er jeg bange for jeg ikke har evnerne”. I Danmark er der relativt få drenge, der svarer ja til dette spørgsmål, sammenlignet med andre lande. Omvendt er der relativt mange piger i Danmark, der svarer ja. Samlet set er forskellen mellem drenge og piger i troen på egne evner altså den absolut største på tværs af alle lande i undersøgelsen.

Analysens resultat peger på en forkert opfattelse i samfundet af, at drenge generelt er mere talentfulde end piger. Denne kønsskæve opfattelse kan være med til at forklare, hvorfor kvinder er underrepræsenterede inden for mange prestigefyldte erhverv, hvor et stort iboende talent anses for en nødvendig forudsætning for succes. Det gælder fx forskning, særligt inden for naturvidenskab og teknik.

Forskelle i drenge og pigers selvopfattelse opstår tidligt. Hvis man skal gøre noget ved de kønsskæve opfattelser, bør man derfor sætte ind tidligt i livet, bl.a. når børn går i dagtilbud og i grundskole. Her bør der være et øget fokus på den ubevidste forskelsbehandling mellem drenge og piger hos forældre, pædagoger og lærere. Herunder især fokus på at undgå interaktioner hos børn, der kan fremme kønsstereotype selvopfattelser om, at drenge og mænd er mere talentfulde end piger og kvinder alene baseret på deres køn. Derudover kan kønskvoter i bl.a. talentprogrammer, direktioner og bestyrelser bidrage til at skabe rollemodeller og nedbryde fordomme, der kan medvirke til at styrke piger og kvinders selvopfattelse, når det kommer til egne evner.

Hent hele delanalysen her

Koensstereotype 1 .png

 

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Berlingske den 22. november 2023.