Operation.jpg

Offentligt ansatte ser skeptisk på deres fremtidige arbejdsvilkår

De seneste år har der været rekrutteringsudfordringer på en række velfærdsområder i den offentlige sektor, hvilket har startet en diskussion om arbejdsvilkår og lønforhold indenfor disse områder. I denne analyse har vi taget en status på de offentligt ansatte, der i Danmark udgør ca. 30 pct. af den samlede beskæftigelse. Vi har spurgt dem om deres tilfredshed, motivation og fremtidsforventninger og sammenlignet dem med privatansatte.
Udgivet 19. november 2022
 

Small Great Nation har med et nyt survey taget pulsen på offentligt ansattes trivsel og motivation. Offentligt ansatte er motiverede, men ser skeptisk på deres løn og fremtidige arbejdsvilkår - hent hele delanalysen her.

Den offentlige sektor kendetegnes ved ikke at skulle levere et økonomisk afkast. I stedet er et vigtigt mål for den offentlige sektors arbejde at komme borgere og virksomheder til gavn. Dette afspejles i de offentligt ansatte, der modsat privatansatte, i højere grad motiveres af at skabe nytte for andre end af lønnen alene. 

De offentligt ansatte er overordnet set tilfredse med deres arbejdsplads, men 35 pct. synes ikke, at deres løn er fair. Samtidigt har offentligt ansatte lave forventninger til deres fremtidige arbejdsvilkår og vil hellere skifte job til det private end omvendt. Lave fremtidsforventninger og overvejelser om jobskifte kan give det offentlige rekrutteringsudfordringer fremadrettet. 
 

Hovedpointer

• Når offentligt ansatte skal vælge job prioriterer flere, at jobbet skaber nytte for andre eller samfundet, end de prioriterer løn. Det modsatte gør sig gældende for privatansatte.

• Offentligt ansatte er generelt tilfredse med deres arbejde, men 35 pct. af de offentligt ansatte synes ikke, at deres løn er fair og 26 pct. mener, at de er faldet bagud i lønudviklingen, når man sammenligner med andre faggrupper de seneste 10 år. 

• Samtidigt forventer 41 pct. af de offentligt ansatte, at deres arbejdsvilkår vil forringes over de næste 10 år. Tilsvarende forventer kun 17 pct. af privatansatte, at deres arbejdsvilkår vil forringes.

• De offentligt ansattes lave fremtidsforventninger kan være en af årsagerne til, at offentligt ansatte i stor grad overvejer at skifte til den private sektor, mens det omvendte ikke gør sig gældende for privatansatte. 

• Det offentlige har i øjeblikket massive udfordringer med at rekruttere varme hænder. Derfor er det vigtigt at vurdere om de nuværende offentligt ansatte er glade for deres job. I 2022 var der det laveste optag på velfærdsuddannelserne de sidste mange år. Hvis det lave optag er udtryk for en ny tendens, vil det skabe endnu større rekrutteringsudfordringer for det offentlige fremadrettet. 

delanalyse om arbejdsvilkår figur 1.PNG

     ​​​​​​

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i TV2 News onsdag den 19. oktober 2022.

 

Ny rapport om den offentlige sektor

Analysen er en del af den kommende Small Great Nation-rapport om den offentlige sektor, som vil blive offentliggjort på en virtuel konference d. 28. november 2022 - læs mere og tilmeld dig her.