AI på arbejdspladsen.jpg

Kunstig intelligens har indtaget de danske arbejdspladser

Efter lanceringen af ChatGPT i efteråret 2022, er kunstig intelligens blevet et emne, som de fleste arbejdspladser er nødt til at forholde sig til.

Arbejdsgivere og medarbejdere overvejer, hvordan de bedst kan integrere kunstig intelligens i deres arbejdsprocesser for at øge effektiviteten. Nogle medarbejdere tænker også på, om kunstig intelligens vil overtage eller overflødiggøre deres jobs.

Analysen undersøger, hvor mange danskere, der bruger kunstig intelligens på arbejdspladsen og kigger ydermere ind i de konsekvenser, det har haft.

Analysen er baseret på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Kraka-Deloitte, et repræsentativt udsnit af befolkningen er blevet spurgt ind til deres erfaringer med at bruge kunstig intelligens på arbejdspladsen, og om kunstig intelligens bekymrer dem.

Hent hele delanalysen her

 

Hent hele delanalysen her