Article 3.4.jpg

Hvordan har automatisering påvirket lønkvoten og reallønnen de sidste 20 år?

Automatisering kan påvirke løn på flere måder

I denne analyse undersøges der om der er tegn på, at automatisering har haft negative konsekvenser for lønmodtagere de sidste 20 år. Det gør vi ved at se på, hvordan automatisering har påvirket lønkvote og reallønsudvikling.

Automatisering kan påvirke lønkvoten og lønudviklingen på flere måder. For eksempel vil automatisering øge effektiviteten af kapitalapparatet som kan motivere virksomheder til at erstatte arbejdskraft med kapital. Det medfører, at arbejdskraftens relative andel af den samlede indkomst vil falde.

Automatisering kan også påvirke beskæftigelseskulturen mellem brancher med høj lønkvote over mod brancher med lavere lønkvote. Men automatisering kan også gøre medarbejdere mere produktive, hvilket øger lønnen.

Hent hele delanalysen her


Hent hele delanalysen her