folkeskolen.jpg

Skal flere børn skoleudsættes?

I denne analyse har vi undersøgt, om der er tegn på at for få børn skoleudsættes, ved at se på sammenhængen mellem fødselsmåned og trivsel i folkeskolen.

Den 1. maj starter mange børnehavebørn i ”førskole” på landets folkeskoler. Det betyder, at en del fem-årige skal køres ind i livet som skolebarn – og begynde at blive skoleparate. Det aktualiserer debatten om skoleudsættelse, som også regeringen har på dagsordenen i den aktuelle finanslovsforhandling. Samtidig kører debatten om trivsel i folkeskolen på den høje klinge.

I denne analyse har vi undersøgt, om der er tegn på, at for få børn skoleudsættes, ved at se på sammenhængen mellem fødselsmåned og trivsel i folkeskolen.

Analysen viser:

• Andelen af en årgang, der starter senere i skole, er faldet markant i perioden fra 2007 til 2021, som følge af en politisk opstramning af reglerne.

  • • Børn født senere på året trives generelt dårligere end børn født tidligt på året. Det tyder på, at det kunne øge trivslen, hvis flere blev skoleudsat.  

  • • Fødselstidspunkt har større betydning for drenges trivsel end for pigers. Det indikerer, at det særligt er drenge, som kan have gavn af at starte senere.  

 

 

Skal flere børn skoleudsættes figur 1.png

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Go' morgen Danmark den 1. maj 2023