eu flag bredt.jpg

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

Rapporten er udgivet i april 2021 - download rapporten her.

 

Siden Danmarks indtræden i Det Europæiske Fællesskab i 1973 har medlemskabet været diskuteret. Samarbejdet er bredt ud, og flere lande er kommet til. Men ved nytår trådte Storbritannien definitivt ud af samarbejdet efter et tumultarisk forløb. De seneste års kriser har udfordret EU's evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Og demokratiets udvikling i nogle medlemslande er bekymrende. EU står, måske mere end nogensinde, ved en korsvej.

Et centralt formål med EU er at sikre økonomisk velstand. Analyser i rapporten tyder på, at det er lykkedes, og en spørgeskemaundersøgelse viser, at danskerne i stigende grad er EU-positive. Men Danmark har også afgivet suverænitet, og det er relevant at spørge, om man bør skrue lidt op eller lidt ned for samarbejdet.

Fremmer EU demokrati og grøn omstilling?
EU handler også om fred og demokratiske grundværdier. Medlemsaspiranter strammer sig da også an, når det fx kommer til demokrati og institutionskvalitet. Men vores analyse viser, at er man først inde, kan udviklingen godt vende.

En bekymring i den danske grønne omstilling har været lækage til mindre klimaambitiøse lande. Danmarks lækageproblem reduceres betydeligt, hvis andre EU-lande også har bindende klimamål, men så står EU samlet set med et lækageproblem. Afskaffelse af told er typisk økonomisk klogt og et kerneelement internt i EU. Men for at håndtere lækage, kan der faktisk være sund fornuft i en klimatold omkring EU, hvis EU fører en særligt vidtgående klimapolitik.

Hvordan ser EU's fremtid ud?
Skal EU blot være et udvidet frihandelsområde, hvor nationalstaterne selv klarer ærterne, når det brænder på? Eller rummer samarbejdet et delvist uindfriet potentiale for at få landene til at tænke mere i fællesskab? Og kan EU blive en global spiller, der kan bidrage med løsninger på udfordringer, som hele verden står overfor?

Dét undersøger vi - set i både et dansk perspektiv og i et perspektiv af EU's samspil med resten af verden. For hvordan ser EU's fremtid egentlig ud?

Rapportens temaer
Hent den fulde rapport nedenfor og læs meget mere om:

•   Danskernes tilfredshed med EU
•   Danmarks udbytte af samarbejdet
•   Resultatet af EU-studerende i Danmark
•   Konsekvenserne af Brexit
•   Konkurrencen i EU
•   EU's teknologi, digitalisering og klimapolitik

Engelsk: Du kan desuden finde et resume af rapportens hovedpunkter på engelsk her

Download rapporten her

Når du har trykket 'Download' vil rapporten både åbne i browseren, og du vil få den tilsendt på e-mail.


Få rapportens hovedpointer præsenteret 

Nedenfor kan du se den virtuelle konference EU's fremtid og betydning for Danmark, hvor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Senior Fellow i Kraka, præsentere rapportens hovedpointer - efterfulgt af perspektiver fra bl.a. Yanis Varoufakis, økonom og tidl. græsk finansminsiter, Lotte Mejlhede, EU-korrespondent, og Marek Jørgensen, medlem af Ungepanelet og EU-ungdomsdelegat.