off sektor smal.jpg

Den offentlige sektor - velfærdsstatens juvel?

Den offentlige sektor står over for to udfordringer, der kan ændre velfærdsstaten, som vi kender den. Demografisk modvind og lav produktivitet betyder, at Danmark enten skal skrue ned for forventningerne til kvaliteten af de offentlige serviceydelser eller gentænke, hvordan velfærdsstaten skrues sammen. I denne rapport har vi derfor undersøgt, om den offentlige sektor er rustet til at imødegå disse udfordringer.

Gå direkte til download af rapporten

Den offentlige sektor beskæftiger godt hver fjerde i arbejdsstyrken og tilbyder alle danskere et relativt højt serviceniveau med adgang til bl.a. børnepasning, uddannelse og sundhed. Men den store offentlige sektor giver også en stor udfordring: Den offentlige sektor varetager en række opgaver, som har lavere produktivitetsvækst end den private sektor. Denne udfordring kaldes blandt økonomer for Baumols omkostningssyge, og den hæmmer mulighederne for, at den offentlige service kan følge med udviklingen i privatforbruget, uden at skattetrykket skal stige.

Samtidig ser Danmark ind i en periode, hvor antallet af personer uden for arbejdsmarkedet vokser kraftigt, mens antallet af personer i den arbejdsdygtige alder næsten er konstant. Flere ældre og store børneårgange betyder, at efterspørgslen efter offentlige serviceydelser vokser. Samlet set er den offentlige sektor altså udsat for et produktivitetsmæssigt og demografisk dobbeltpres.
 

Politikerne står derfor i de kommende år over for hårde prioriteringer mellem at lade den offentlige service følge såvel borgernes voksende behov for offentlige serviceydelser som voksende forventninger til kvaliteten eller holde skatterne i ro. Det sætter Danmarks velfærdsmodel under pres. I rapporten kan du læse mere om disse udfordringer og de presserende spørgsmål, de rejser.
 

Rapportens temaer:

• Den danske velfærdsmodel
• Den offentlige sektors fremtid
• Det offentlige arbejdsmarked
• Effektiviseringsmuligheder

Læs kapitel 1 for en sammenfatning af rapportens resultater og diskussioner, og dyk ned i de efterfølgende fire kapitler for en dybdegående gennemgang af rapportens analyser. 

Vil du have rapporten præsenteret? 
Så se optagelsen fra rapportlanceringen d. 28. november 2022 her

God fornøjelse!


Få rapportens hovedpointer præsenteret

Nedenfor kan du se optagelsen fra d. 28. november 2022, hvor vi lancerede og diskuterede rapporten på en virtuel konference. Hør bl.a. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Senior Fellow i Kraka, præsentere rapportens hovedpointer - efterfulgt af perspektiver på den offentlige sektors udfordringer og løsninger fra bl.a. Torben M. Andersen, professor og tidl. formand for Velfærdskommissionen, og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Konferencen slutter af med et oplæg om de geopolitiske strømninger, der påvirker Danmarks fremtid, af Pippa Malmgren, præsidentiel rådgiver og forfatter.