SGN kvinde hjemmearbejde.jpg

Øget hjemmearbejde kan udløse stor samfundsøkonomisk gevinst

En samfundsøkonomisk gevinst på op til 4 mia. kr. kan være inden for rækkevidde, hvis alle danske lønmodtagere i gennemsnit har én hjemmearbejdsdag mere om måneden. Det viser ny analyse fra Kraka-Deloitte-samarbejdet, Small Great Nation.
Arbejder lønmodtagere hjemme én dag mere om måneden, kan samfundet opnå en gevinst på 4 mia. kr. Det skyldes især, at lønmodtagerne skal bruge færre penge og mindre tid på transport, hvilket medfører mindre trængsel, mindre forurening og færre trafikuheld.

Coronakrisen har fået mange virksomheder og medarbejdere til at se mere positivt på hjemmearbejde. Det kan være fordi, mange arbejdspladser har investeret i bedre it-understøttelse af hjemmearbejde, og fordi ledere og medarbejderne er blevet mere fortrolige med hjemmearbejde. Coronakrisen kan altså have åbnet nogle muligheder for hjemmearbejde, som ikke var til stede før.

Transporttid er for mange mennesker lig med spildtid. Når folk arbejder hjemme, frigøres nogle timer, som fx kan bruges sammen med familie og venner eller til at arbejde mere. Mulighederne for hjemmearbejde ser ud til at være blevet forbedret som følge af coronakrisen, og samfundet kan derfor opnå en betydelig gevinst,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

En del af den frigjorte tid, som tidligere blev brugt på transport til og fra arbejde, vil i stedet blive brugt på at arbejde mere. Samlet set viser beregningerne, at arbejdsudbuddet vil stige, med hvad der svarer til 2.200 fuldtidspersoner, hvis lønmodtagerne i gennemsnit har en hjemmearbejdsdag mere om måneden. Det større arbejdsudbud medfører også, at BNP vil vokse med omkring 1,7 mia. kr.

Erhvervslivet gearet til hjemmearbejde
For at begrænse smittespredningen af coronavirus har mange offentlige og private arbejdspladser indført mere hjemmearbejde. Ifølge Anders Dons, Nordisk CEO i Deloitte, er erhvervslivet i høj grad gearet til øget hjemmearbejde, hvilket kan bidrage til at udløse de samfundsøkonomiske gevinster:

Coronakrisen har været med til at nedbryde myter og accelerere trends i forhold til hjemmearbejde. Der er mange fordele ved hjemmearbejde, herunder mindre stress forbundet med rejse og transport, og samtidig er vi blevet bevidste om, hvornår det er vigtigt at mødes. Derfor ser mange virksomheder mere positivt på hjemmearbejde som følge af coronakrisen,” siger Anders Dons, Nordisk CEO i Deloitte.

Det er dog ikke alle arbejdsopgaver, som nødvendigvis er velegnede til hjemmearbejde. Fx kan det give god mening at sidde sammen omkring kreative processer såsom ideudvikling. Derudover kan meget hjemmearbejde føre til øget social isolation. Hjemmearbejde bør derfor tilrettelægges, så det giver mening ift. arbejdsopgaver og medarbejdernes situation. 
 

Download analysen her