pupils2.jpg

Efterkommere fra ikke-vestlige lande får nu bedre karakterer end elever med dansk oprindelse

Der er store forskelle i 9. klasseelevernes karaktergennemsnit på tværs af fx køn og herkomst. Denne analyse undersøger hvilke faktorer, der har betydning for den faglige præstation i 9. klasse, og ser bl.a. på, hvilken betydning herkomst har, når man sammenligner efterkommere og danskere med samme socioøkonomiske baggrund.

Elever med efterkommerbaggrund og herunder især efterkommere fra ikke-vestlige lande har historisk i gennemsnit haft lavere karakterer i grundskolen end elever med dansk oprindelse. En ny analyse fra Kraka-Deloitte viser dog, at når man i dag sammenligner efterkommere fra ikke-vestlige lande med elever af dansk oprindelse med samme socioøkonomisk baggrund, så får efterkommerne i dag i gennemsnit højere karakterer.


En ny analyse fra Kraka-Deloitte undersøger hvilke faktorer, der har betydning for den faglige præstation i 9. klasse, og ser bl.a. på, hvilken betydning herkomst har, når man sammenligner efterkommere og danskere med samme socioøkonomiske baggrund.


Analysen viser, at efterkommere fra ikke-vestlige lande med tiden har klaret sig bedre og bedre i forhold til elever med dansk oprindelse, når der kontrolleres for elevens baggrundskarakteristika. Fra 2013 til 2021 har efterkommere fra ikke-vestlige lande fået 0,5 karakterpoint højere i gennemsnit end sammenlignelige elever med dansk oprindelse, når der kontrolleres for en række relevante baggrundsfaktorer såsom forældres uddannelse og beskæftigelsesstatus.


Derudover viser analysen også, at køn og elevers socioøkonomiske baggrund har stor betydning for, hvordan eleverne klarer sig fagligt i 9. klasse i grundskolen. Drenge har fx knap 0,9 karakterpoint lavere gennemsnit end piger. Denne forskel har været stigende det seneste årti. Derudover har faktorer som fritidsjob og elevens alder også en betydning.

Efterkommere.png

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Politiken den 9. maj 2023