Forretningskvinde.jpg

Kvinder er lige så gode ledere som mænd, men tror mindre på egne evner

Selvom Danmark på mange områder er langt fremme ift. ligestilling mellem kønnene, er der stadig store forskelle på direktørgangene. Derfor undersøger vi i denne analyse de gængse forklaringer på, hvorfor der er flere mandlige end kvindelige ledere i Danmark. Vi har bl.a. kigget på mulige barrierer som børn og lederegenskaber, men vores undersøgelse tyder på, at troen på egne evner er en væsentlig faktor.

Udgivet 21. januar 2022 

Blandt de 138 børsnoterede danske virksomheder i 2020 kun seks kvindelige administrerende direktører – til sammenligning var der otte administrerende direktører alene ved navn Peter.  Ser man mere bredt på direktører i erhvervslivet, udgør kvinder ca. 15 pct.  Men hvorfor er der så få kvindelige ledere? Det kigger vi nærmere på i denne analyse

Opgør med sejlivet myte - mænd er ikke bedre chefer
I en ny spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion for Kraka og Deloitte, finder vi ikke nogen forskel på tilfredsheden med hhv. mandlige og kvindelige ledere. På figur 1 i analysen kan vi se, at køn ikke har nogen betydning for tilfredsheden med den  nærmeste leder, hvilket gør op med en anden myte om, at mænd foretrækker mandlige ledere. 

Når mænd og kvinders lederegenskaber tilsyneladende vurderes lige godt, må der være andre årsager til, at kvinder er underrepræsenterede i ledelsesstillinger. Et typisk argument er, at kvinder naturligt er mindre ambitiøse ift. ledelsesansvar end mænd. Nyere forskning viser dog, at mænd og kvinder har samme ambitionsniveau, inden de træder ind på arbejdsmarkedet, men at kvinder er mere tilbøjelige til at sænke ambitionsniveauet i de efterfølgende år. Vores analyse viser dog, at forskellen i lederambitioner hos mænd og kvinder er meget lille eller ikke-eksisterende, inden de træder ind på arbejdsmarkedet.

Hvad viser analysen?
Vi finder, at mænds og kvinders ledelsesegenskaber vurderes at være lige gode. Mænd og kvinder under uddannelse har også samme ambitioner om at få ledelsesansvar på et tidspunkt i deres karrierer. Derimod har beskæftigede kvinder i alle aldersgrupper lavere ambitioner om at få ledelsesansvar end mænd. Vores undersøgelse peger på, at børn ikke umiddelbart er den drivende forklaring på dette. Mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at søge lederstillinger, og det kan hænge sammen med troen på egne evner. Hent analysen nedenfor og få indblik i forskellen på mænds og kvinders motivation og meget mere.  

Analysen blev nævnt i Børsen d. 10. februar 2022. 

Download analysen her