SGN delanalyse faglig arbejdskraft billede.png

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.
Udgivet 21. september 2021
 

Både politikere og arbejdsmarkedets parter ser med stor bekymring på en fremtid med mangel på faglært arbejdskraft. Fx har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtalt, at ”vi bør skælve ved tanken” om en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der forudser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030.

Usikkerhed i prognoser
Selvom Danmark godt kan komme til at opleve en vis mangel på faglærte de næste ti år, bliver det næppe så slemt som prognosen fra AE forudser, fordi prognosen ikke tager højde for forskellige fleksibilitetsmekanismer, som muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, løntilpasning, virksomhedernes mulighed for at substituere en type arbejdskraft med en anden og overarbejde.

Indikationer af et tilpasningsdygtigt arbejdsmarked
Denne analyse konkluderer, at der er indikationer af, at arbejdsmarkedet netop er meget tilpasningsdygtigt, hvorfor der sandsynligvis ikke opstår en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030. Vi aflyser ikke problemet, men vurderer, at det sandsynligvis er mindre og kun vil gøre sig gældende på mere specifikke områder.

Politikerne bør derfor tænke sig om en ekstra gang, inden de drager den vidtgående, politiske konsekvens at uddanne flere faglærte og færre med videregående uddannelse ud fra sådanne fremskrivninger.

Analysen er nævnt i Berlingske d. 21. september.
 

Download analysen