multitech.bill.jpg

Lærlinge er en vækstmotor

Multi-tech viser, hvordan virksomheder kan bidrage til at løse samfundets udfordringer. Hør hvordan de forbedrer vækst og kunderelationer gennem et fokus på uddannelse.

multitech.bill.jpg

Vi kommer til at mangle 70.000 faglærte
Small Great Nation handler ikke kun om at skabe debat. Vi vil også gerne stimulere gode løsninger på de udfordringer Danmark står overfor. Dette er første film i en serie om virksomheder, der selv gør noget.

En af Danmarks udfordringer er, at vi uddanner for få faglærte. Særligt har vi brug for mange flere med tekniske kompetencer, hvis vi også i fremtiden vil have en succesfuld fremstillingsindustri. Senest vurderede Danske Regioner, at vi vil mangle 70.000 faglærte i 2025.

Multi-tech viser en attraktiv vej ud af kniben 
Vælg lærlingene ud inden de kommer på teknisk skole, uddan mange og invester det der skal til i uddannelse og personlig udvikling – og lad en stor del gå videre til kunderne når de er færdiguddannede. Resultatet? Rekrutteringsproblemerne forsvinder, relationen til kunderne styrkes markant og en masse unge får en fremtidssikret uddannelse. Se hvordan i videoen nedenfor.

Den model kan kopieres rigtigt mange steder. Og den kan styrkes yderligere, hvis lærepladser og industrivirksomheder rykker endnu tættere sammen. Vi tror på at alle vinder, hvis forsyningskæderne strammes op og udvides til både at handle om at løse opgaver og uddanne arbejdskraft.

Har du et godt eksempel på en virksomhed eller organisation, der også har udviklet løsninger på nogle af de udfordringer, Danmark står overfor?  Så giv os besked her!