Billede_artikler_Livskvalitet.jpg

Vi er verdensmestre i livskvalitet men må ikke hvile på laurbæerne

Danmark ligger nr. 1 foran 127 andre i lande i verden, hvad angår evnen til at skabe gode rammer for livskvalitet for borgerne. Det viser gårsdagens globale Social Progress Index-måling, som Deloitte er partner og sponsor på.

Billede_artikler_Livskvalitet.jpg

Af Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte og Peter Mogensen direktør i Kraka.
Kronik bragt i Berlingske 30. juni 2017.

Men hvordan sikrer vi, at Danmark også ligger i top om 10 eller 20 år? Det er det centrale spørgsmål, som vi som samfund bør stille os selv. Lad os komme tilbage til det.

Allerførst skal vi lige have lov at glæde os en kort stund og dykke ned i, hvorfor Danmark evner at indtage den absolutte førerposition i verden målt på livskvalitet. Social Progress Index måler på sociale vilkår i stedet for BNP og handler om at måle landes succes på det, der i virkeligheden betyder noget for mennesker i stedet for blot at fokusere på økonomi. Det fokus bliver stadig vigtigere i en verden i hastig forandring, hvor vi er nødt til at sikre bæredygtig vækst.

Danmarks topplacering er båret frem af et generelt højt niveau på en lang række sociale parametre især gode personlige frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, adgang til tag over hovedet, adgang til information og kommunikation, god miljøbeskyttelse samt høj personlig sikkerhed.

Vi hænger så i bremsen på nogle felter i forhold til, hvad undersøgelseslederne fra Harvard og MIT forventer af et land som Danmark. Det gælder f.eks. sundhed og levealder. Vi ved det godt - vi drikker og ryger stadig for meget. Men den gode nyhed er, at det går fremad.  Lidt mere kritisk i forhold til Danmarks fremtid er det, at vi ligger lavt på at tilbyde topuniversiteter til vores bedste hoveder og talenter. Og vi har - ligesom resten af de nordiske lande i øvrigt – et markant problem med at drenge dropper ud af uddannelsessystemet uden at få en videregående uddannelse.

Sejr for den danske model
Overordnet er resultatet en stor sejr for den danske model. Mere end 100 års hårdt arbejde fra befolkning, politikere og ledere har skabt fremgang, vækst, velstand, demokratiske frihedsrettigheder og gode sociale vilkår og et trygt samfund. Vi har grund til at være stolte og kippe med flaget. Og mon ikke også Danmarks hyppige topplaceringer i globale lykkemålinger udspringer af de her gode sociale vilkår, som vi danskere er så heldige at være født ind i.

Men tilbage til det centrale spørgsmål: hvordan fortsætter vi succesen, så vi også om 20 år har nogle af verdens bedste rammer for livskvalitet. Det kræver, at vi finder svar på, hvad vi skal leve af i fremtiden. Danmark har alle forudsætninger for også i fremtiden at indtage en stærk position – også i et globalt perspektiv. Men det kræver, at vi handler nu og genopfinder kilden til vækst og trivsel i Danmark.

Der er i vores øjne behov for nytænkning for at finde fremtidens løsninger, og det har danskerne alle forudsætninger for at være på forkant med. Vores agilitet, beskedne størrelse, men samtidig videnstunge og innovationsdrevne samfund giver gode muligheder for at tænke samarbejde på nye måder.

Small Great Nation
Deloitte og Kraka har derfor netop søsat et strategisk samarbejde om at udvikle løsninger, der skal styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering. Deloitte investerer et tocifret millionbeløb i initiativet, der har fået navnet Small Great Nation.

Initiativet er datadrevet, baseret på førende forskningsprincipper og analyse som afsæt for indsigt, løsninger og en ny platform for engagement og co-creation på tværs af det private og offentlige virksomheder, uddannelses- og innovationsmiljøer, brancheorganisationer og foreningsliv. Small Great Nation vil de næste par år blive udbredt i hele landet i form af konferencer, engagement og konkrete projekter, som vurderer og afprøver konkrete nye måder, Danmark kan udvikle sig på.

Alle ledere skal bidrage
For det er ikke bare politikerne, der skal handle. Ledere i erhvervsliv, organisationer og offentlig sektor må være generøse og tage ansvar for at genopfinde kilden til vækst og trivsel i Danmark. Ledere fra alle sektorer må bidrage og deltage aktivt i en dialog om vores fremtid.

Hvordan sikrer vi eksempelvis, at vores drenge ikke står af uddannelsestoget, netop som vi er godt på vej ind i det 21. århundrede og den fjerde industrielle revolution, hvor digitaliseringen stiller stadig højere krav til kompetencer. Og hvordan sikrer vi, at vores universiteter kan tage kampen lidt bedre op med de førende udenlandske, så vores talenter også i fremtiden kan skabe den viden, der sikrer arbejdspladser og vækst. Det er blot et par af de spørgsmål, som Social Progress Index stiller.

Deloitte og Kraka har ikke svarene og løsningerne på Danmarks fremtid. Men vi ved, at Deloitte kan bibringe global indsigt, erfaringer på tværs af industrier, innovationskompetencer og netværk. Kraka kan bibringe analysearbejde ud fra førende forskningsprincipper. Vi tror derfor på, at vi sammen kan skabe en platform, perspektiver og værktøjer, så vi kan inddrage andre aktører i at få kortlagt Danmarks reelle styrker og svagheder og få skabt løsninger, der kan sikre velfærd og sammenhængskraft i Danmark i en global og foranderlig verden. 

Læs flere artikler her.