social mobilitet.jpg

Danmarks sociale mobilitet er under pres

Spørger man eksperterne om, hvad der gør Danmark til et rigt og velfungerende land, vil svaret ofte være sammenhængskraft og social mobilitet. Desværre blæser vinden i en anden retning, når man kigger ud over landet uden høje bjerge og kaster et blik på verden omkring os.

Af Anders Dons, nordisk CEO, Deloitte, og Peter Mogensen, direktør, Kraka
Kronikken er bragt i Børsen d. 9. oktober 2019.

Den økonomiske vækst halter syd for grænsen. Den internationale frihandel er under pres. Flere lande lukker sig om sig selv, et hårdt brexit truer, og USA og Kina er i de indledende faser af en handelskrig, som ingen vinder på i længden. Advarslerne kommer fra Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneraldirektør hos OECD og tidligere departementschef i Udenrigsministeriet. De blev delt for nylig under lanceringen af den fjerde rapport i vores fælles projekt Small Great Nation.

I det hele taget oplever store dele af den vestlige verden en protektionistisk tendens, der næres af populistiske partier og bevægelser, der samler utilfredsheden fra de, som ser uligheden vokse og globaliseringen gå hen over hovedet på dem. Derfor holder mange internationale økonomer, ledere og politikere vejret i disse år.

Også I Danmark er ligheden og sammenhængskraften ifølge vores analyser under et vist pres. De laveste timelønninger er ikke fulgt med de generelt stigende realtimelønninger og er reelt set ikke steget de seneste 20 år. Og i vores nyeste analyse viser vi, at indkomstmobiliteten de facto er nedadgående i Danmark.

Foran nabolande på social mobilitet
Vi ligger stadigvæk i front, når det kommer til social mobilitet ift. vores nabolande. For hvor det gennemsnitlig tager to generationer for en person fra laveste indkomstgruppe i Danmark at nå gennemsnitsindkomsten, så tager det tre generationer i de øvrige nordiske lande. Mens det i Tyskland tager hele seks generationer.

Men vi skal tage udviklingen alvorligt. Hvis polariseringen for alvor øges i Danmark, risikerer vi, at jorden begynder at ryste, og fronterne trækkes op. Derfor skal vi holde fast i sammenhængskraften og et passende niveau af lighed, for den fungerer som et værn mod polarisering. Sammenhængskraft og lige muligheder sikrer, at alle fra Skagen til Svaneke har muligheden for at flytte sig geografisk, økonomisk og socialt. Et emne også statsministeren er optaget af.

Det kræver en indsats at fastholde sammenhængskraften og de lige muligheder, når de kommer under pres. Derfor er der behov for, at man fra politisk hold undersøger de faktorer, der truer ligheden og sammenhængskraften i Danmark.

En fordelingskommission kan bane vejen
I Small Great Nation anbefaler vi, at regeringen og Folketinget nedsætter en fordelingskommission, der skal afklare omfanget og karakteren af den voksende ulighed samt årsagerne hertil. Fordelingskommissionen skal også vurdere, om - og i hvilket omfang - den stigende ulighed er et samfundsproblem for f.eks. hensynet til samfundets sammenhængskraft. Den skal også afklare, hvordan en fordelingsmålsætning bedst sikres under hensyntagen til andre målsætninger f.eks. til den samlede velstandsvækst.

Derudover anbefaler vi et forøget uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt fokus på de lavestlønnede. Som udviklingen er i dag, holder den laveste indkomstgruppe i Danmark ikke trit med andre indkomstgrupper. Det er vigtigt, at vi får genskabt en positiv tendens i lønudviklingen for alle grupper i samfundet – at vi får alle med. Dette vil øge den samlede velstand og giver os et grundlag for yderligere investeringer i vores samfund.

Der er ingen grund til panik, og på mange måder og områder står vi stærkt i Danmark. Men vi skal lytte til, hvad Ulrik Vestergaard og andre fortæller os om, hvad der sker i resten af verden. Vi skal bibeholde det internationale perspektiv for Danmark og tænke Danmark ind i en global kontekst. Og så skal vi fortsat handle og justere vores samfundsmodel, hvis vi også fremover vil kunne sige, at vi har et balanceret og socialt stabilt samfund. 

 

Find den fjerde Small Great Nation rapport her