Article 3.1 3.2 .jpg

Hvilke grupper er mest berørte af automatisering?

En ny analyse viser, at personer med kortere uddannelser, lave gymnasiekarakterer og lavere løn er ansat i stillinger med et stort automatiseringspotentiale.

Størstedelen af arbejdstiden kan automatiseres i stillinger besat af ufaglærte og faglærte, mens det kun er en mindre del af arbejdstiden, der kan automatiseres i stillinger besat af personer med en ph.d.

Analysen viser også, at indbyggere i kommuner i mindre byer har en højere risiko for automatisering i deres jobs sammenlignet med indbyggere i større byer.

Hent hele delanalysen her.

 Analysen er omtalt i Berlingske den 19. April 2024.


Hent hele delanalysen her.