aarb.jpg

Det største benspænd for succes på arbejdsmarkedet er at være kvinde

Alene det at være kvinde giver dårligere forudsætninger for fremtidig succes end en lang række målbare socioøkonomiske vilkår, som fx at have lavt uddannede eller psykisk syge forældre.

Piger skal fra fødslen indhente 17 pct.-point på drenge for at have samme sandsynlighed for at ende i top 20 pct. af indkomstfordelingen senere i livet. Alene det at være kvinde giver dårligere forudsætninger for fremtidig succes end en lang række målbare socioøkonomiske vilkår, som fx at have lavt uddannede eller psykisk syge forældre. Kvinder er samtidigt den eneste gruppe, der ikke kan udligne den medfødte forskel gennem karrierevalg.

Analysen peger på, at der er grupper i samfundet, der ikke får udfoldet deres talent på arbejdsmarkedet i samme grad som andre grupper. Det gælder både for kvinder, efterkommere og personer fra hjem med lavt uddannede forældre, jf. Figur 1. Det tyder på, at der ikke er lige muligheder for at få succes på tværs af grupper i det danske samfund.

De fleste grupper, der er bagud på sandsynlighedspoint fra fødslen, i forhold til at nå toppen af indkomstfordelingen, kan hente forskellen gennem valg af uddannelse og karriere. Fx viser analysen, at indvandrere klarer sig lige så godt som personer af dansk herkomst, hvis de følger omtrent samme karrierevalg, som personer af dansk herkomst. Dette gør sig dog ikke gældende for kvinder ift. mænd.

Som den eneste gruppe i analysen oplever kvinder barrierer for succes på arbejdsmarkedet, selv hvis de tager lange uddannelser og arbejder i højtlønnede brancher. Disse barrierer kan bl.a. være relateret til skæve kønsnormer i forbindelse med at få børn, og at kvinder vælger lange uddannelser, men stadig uddannelser med et lavere lønniveau, end mænd gør. Analysen indikerer derved, at et opgør med kønsskæve uddannelsesvalg, og et opgør med negative karriere konsekvenser for kvinder ifm. bl.a. barsel og børnepasning, kan mindske forskellen mellem kønnene og øge kvinders mulighed for talentudfoldelse.

  •  

Hent hele delanalysen her

Benspaend Figur 1.png

 

Hent hele delanalysen her

Analysen er omtalt i Information den 22. december 2023.