Denmarks muligheder og udfordringer

Dette er den første opsamlende rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten analyserer vi centrale udfordringer og muligheder for danske virksomheder og for dansk økonomi generelt.

road smal.png

Virksomhedernes produktivitet står højt på den politiske dagsorden, men hvordan står det i virkeligheden til? I Danmark har vi gode institutioner, men ingen har vist tidligere vidst, hvor stor betydning, de har for vores velstand. Der er bekymring for, at dele af Danmark ikke får glæde af den almindelige økonomiske fremgang. Er dele af Danmark fx blevet mere påvirket på godt og ondt af globalisering i form af international handel og indvandring end andre dele af landet? Centralt blandt vores analyser er en vurdering af de fremtidige muligheder for forskellige danske brancher. Hvilke danske brancher står stærkt i forhold til konkurrenterne i udlandet? Og hvilke brancher befinder sig på internationale markeder, der har udsigt til fremgang? 
 
På baggrund af analyserne stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. På den måde kan vi i fællesskab nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være
et af de mest attraktive steder at leve.
 
Over de kommende år vil vi gå mere i dybden med sammenhængskraften i det danske samfund,
arbejdslivet og tilbagetrækning samt velfærdsstatens fremtid. I nærværende rapport tager vi et
indledende kig på nogle af disse områder.
​​​​​​​
 

Download rapporten her