anders.og.peter.EZ_29.11.17_Deloitte.SGN.CPH.2017_0014.jpg

Mange danskere kender ikke FN’s verdensmål

FN’s verdensmål skal trække Danmark i en mere bæredygtig retning. Men målene er stort set ukendte for størstedelen af danskerne. De store virksomheder har godt fat i verdensmålene, men mindre virksomheder kender ikke til målene og ved ikke, hvordan de skal gribe dem an

Danmark er blandt de bedste i verden til at arbejde mod verdensmålene. Det viser den årlige status for verdensmålene fra Bertelsmann Stiftung og SDG Solution Community, der sammenligner OECD-landes indsats på målene. Men omkring halvdelen af danskerne kender stort set ikke verdensmålene. Og de fleste andre kender dem kun perifert.

Det viser nye tal fra Small Great Nation-projektet, som er et samarbejde mellem Deloitte og tænketanken Kraka.

”Resultatet er nedslående. Verdensmålene bidrager til, at vi kan skabe en bedre verden. Danmark har forpligtet sig til at leve op til dem. Derfor har vi et fælles ansvar for at tilskynde danskerne og virksomhederne til at realisere dem”, siger Peter Mogensen, adm. direktør i Kraka.

Nøglen er innovation og ny teknologi
Danmark ligger i front, når det kommer til at skabe et godt liv for mennesker. Vi opfylder verdensmålene inden for blandt andet fattigdom, lighed, sundhed og ligestilling. Men det gode liv sker på bekostning af klodens tilstand. I forhold til klima, miljø og bæredygtigt forbrug har vi – ligesom andre højtudviklede lande – store udfordringer med at opfylde verdensmålene. Nøglen til dilemmaet i at opnå de forskellige verdensmål ligger i udvikling af ny teknologi og forbedrede produktionsmetoder. Med mere effektive produktionsprocesser kan vi både skabe mere værdi og reducere påvirkningen af miljøet.

”Verdensmålene har en indbygget modsætning, da fremdrift på eksempelvis de menneskelige temaer som sundhed og lighed kan resultere i en ekstra belastning for miljøet. En dansk indsats til innovative løsninger kan bidrage til at løse de umiddelbart modstridende mål,” siger Peter Mogensen.

Tallene viser også, at mange danskere og mindre virksomheder synes, verdensmålene er vigtigere for resten af verdens borgere end for dem selv. Med andre ord at målene er mere relevante for verdenshavene end for Vesterhavet og for folk i Sudan end i Solrød.

”Mange af målene handler ved første øjekast om udviklingslandene, men de har hver en række delmål, som er relevante for vores del af verden. Men faktum er jo, at verdensmålene er en global udfordring, og vi har alle et ansvar for at udvikle løsninger, der kan hjælpe udover Danmarks grænser”, siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

For eksempel handler 2. verdensmål om at stoppe sult – men gennem et bæredygtigt landbrug som delmål.

Fra filantropi til forretning
Den globale efterspørgsel efter bæredygtige energi-og klimaløsninger stiger, og de 17 verdensmål repræsenterer på hver sin måde nye muligheder for ny forretning. Men de muligheder ser ud til at være forbeholdt en lille skare, der har hørt om verdensmålene.

Særligt de mindre danske virksomheder har intet eller et meget begrænset kendskab til verdensmålene. Blot cirka halvdelen af lederne og ejerne i virksomheder med under 10 ansatte kender målene.

”Danske virksomheder spiller en afgørende rolle for, at Danmark kan indfri verdensmålene, da det blandt andet er innovation i virksomhederne, der skal sikre en bæredygtig produktion. Derfor er det vigtigt, at kendskabet udbredes, og at vi hjælper de mindre virksomheder i gang. Det er både et politisk ansvar og et ansvar som rådgiverbranchen må løfte med på. Og så ved vi, at pres fra forbrugere og institutionelle investorer spiller en stor rolle”, siger Anders Dons.

På den positive side tæller, at antallet af virksomheder, der har hørt om verdensmålene, generelt stiger, ligesom et stigende antal har integreret dem i deres strategi. Når dét sker, viser tallene, at virksomhederne i høj grad har fokus på ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtig energi og klimaindsats.

”Virksomhedernes initiativer kan ikke stå alene. Vi står overfor store og nødvendige forandringer indenfor kort tid. Hvis vi skal opfylde verdensmålene, så vi kan leve i en mere bæredygtig verden, er politisk indblanding nødvendig”, siger Anders Dons. 

Den femte rapport
Small Great Nation-initiativet stiller i den femte rapport skarpt på Danmarks muligheder for at trække kloden i en mere bæredygtig retning gennem vores evner til at innovere, udvikle og iværksætte på en måde, der understøtter FN’s Verdensmål. Rapporten peger på, at danskerne er førende indenfor både innovation og grønne idéer. Men at vi kan blive meget bedre til at omsætte det til forretning.

Find den femte Small Great Nation rapport her