sgn ivaerksaetter.jpg

Antallet af danske iværksættere er faldende

En stærk iværksætterkultur er vigtig for velstanden. Desværre viser vores analyse, at andelen af selvstændige har været faldende i længere tid. Men iværksætteri kan gå i arv, da man påvirkes af rollemodeller i familien samt det område, man er vokset op i som barn.

Analysen er bragt i TV2 News d. 16. januar 2020.

I denne analyse viser vi, at andelen af de beskæftigede, der er selvstændige, har været faldende i lang tid, men at iværksætteri kan gå i arv, både via rollemodeller i familien samt det område, man vokser op i.

Resultaterne tyder på, at iværksætteri kan fremmes gennem uddannelsessystemet ved fx større kontakt med og undervisning af iværksættere og erhvervsdrivende af begge køn.

Analysens hovedkonklusioner er:

·          Selvstændig erhvervsvirksomhed og iværksætteri har været faldende i flere år
·          Børn af forældre, der er selvstændigt erhvervsdrivende bliver oftere selvstændige
·          En lokal iværksætterkultur i barndommen kan smitte

"Vores analyse i Small Great Nation viser, at iværksætteri er faldende, og det er bekymrende. En stærk iværksætterkultur er nemlig vigtig for velstanden i et land, da den danner grundlag for, at innovation bliver materialiseret til et produkt eller en virksomhed, der kan skabe arbejdspladser og nå udover landets grænser," siger Anders Dons, CEO i Deloitte Danmark.

Analysen indgår i femte rapport fra Small Great Nation-initiativet, der offentliggøres d. 6. februar på denne konference.

Faldende iværksætteri og selvstændig virksomhed
Siden finanskrisen er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende i den samlede beskæftigelse inden for de store private brancher (industri, handel og transport mv.) i Danmark faldet fra knap 8 til godt 6 pct. Dette er sket samtidig med, at der fx er blevet flere selvstændige frisører og selvstændige inden for teater, musik og kunst.

delanalyse 5.3 graf 1.png

Anm.: Opgørelsen omfatter industrien, bygge og anlæg, handel og transport og erhvervsservice.
Kilde: Danmarks Statistik
 
 

Efter et markant fald i ifm. finanskrisen er etableringsraten af nye virksomheder (antal nye virksomheder i pct. af eksisterende virksomheder) kun steget meget langsomt.

SGN delanalyse 5.3 graf 2.jpg

Kilde: Erhvervsstyrelsen
 

Iværksætteri går i arv
Hvis iværksætteri og innovation skal fremmes, så er det vigtigt at vide, hvorfor folk vælger at blive iværksættere. Derfor har vi undersøgt, om børn af iværksættere i højere grad bliver iværksættere end andre børn.

Vi finder, at dobbelt så mange af de 40-årige bliver selvstændige, hvis deres forældre var selvstændige ift., hvis forældrene ikke var selvstændige.

Nogle børn af selvstændige kan vælge at blive selvstændige, fordi de vælger samme fag som deres forældre, eller fordi de overtager deres forældres virksomhed. Fx en tømrersøn, der selv bliver selvstændig tømrer. Vores analyse viser, at mange selvstændige vælger samme branche som forældrene.

Andel selvstændige fordelt på om forældrene har været selvstændige:

SGN delanalyse 5.3 graf 3.jpg

Anm.: Forældrenes selvstændighedsstatus er målt, når børnene er mellem 10-18 år. Forældrene betrages som selvstændige, hvis mindst den ene forælder har været selvstændig. Forældrenes branche er bestemt ud fra den branche, som de har arbejdet i flest år mellem 2000-2017. Dette gælder både forældre som er selvstændige og lønmodtagere. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
 

Lokal iværksætterkultur smitter
Vores analyse indikerer, at sandsynligheden for at blive selvstændig stiger, når børn vokser op i en kommune med en høj koncentration af selvstændige.

Børn, der har boet 10 år længere i en af de 20 pct. kommuner, som har den højeste andel selvstændige, har en 14 pct. højere sandsynlighed for at blive selvstændige end børn, der er vokset op i en af de 20 pct. kommuner med lavest andel selvstændige.

Ændring i sandsynligheden for at være selvstændig som 30-årig, hvis man som barn er flyttet til kommune med flere selvstændige:

SGN delanalyse 5.3 graf 4.jpg

Anm.: Formelt angiver figuren ændringen i sandsynligheden for selvstændighed, når et barn flytter fra den 25. percentil til den 75. percentil (hhv. 10. percentil til 90. percentil) mht. koncentrationen af selvstændige i kommunen. 
Kilde: Danmarks Statistiks samt egne beregninger
 
 

Download analysen her