CPNCH5-compressor.jpg

Rige og fattige børn lever mere adskilt – og det kan skade Danmarks velstand

Danske børnefamilier med forskellige indkomster lever i stigende grad geografisk adskilt, viser ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag. Det kan skade Danmarks høje sociale mobilitet på lang sigt.

Danmark er set med internationale briller et ligesindet land, hvor rig og fattig geografisk bor tæt ved hinanden. Børn fra forskellige kår møder hinanden i skolerne, og den sociale mobilitet i samfundet er høj.

Men udviklingen går den modsatte vej med hastige skridt. Fattige og rige børnefamilier bor henholdsvis 20 og 30 procent mere adskilt, end de gjorde for godt 20 år siden. Det viser en ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag.

”Det er vigtigt, at vi sikrer et velstående Danmark på lang sigt. Det indbefatter, at vores børn og unge kan udfolde deres medfødte potentiale på lige fod med andre i blandt andet uddannelsessystemet. Det er et problem, at vi i stigende grad samler os geografisk med dem, der ligner os selv. For vi ved, at børn fra svagere familier trækkes op og præsterer bedre, når de omgås lege- og klassekammerater fra ressourcestærke familier,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Tiltag kan modvirke manglende klassekammerat-effekt
Peter Mogensen, direktør for Kraka, hæfter sig også ved, at den øgede geografiske adskillelse sker samtidig med, at de rigeste børnefamilier ifølge analysen er blevet forholdsmæssigt rigere. I dag har de rigeste familier en gennemsnitsindtægt, der på 20 år er vokset fra at være 2,5 til cirka 3,5 gange højere end de fattigste familiers.

”Samlet set tegner der sig et billede af, at vi skal holde et vågent øje med den høje sociale mobilitet og sammenhængskraft, der er så unik for Danmark og en del af grundlaget for vores velstand. De rigeste børnefamiliers geografiske isolering er gået fra lav til moderat. Men konsekvenserne af ujævn fordeling af børnene - i form af lavere social mobilitet for de svageste børn - viser sig først på lang sigt. Vi bør derfor allerede nu sætte flere kræfter ind på at fremme den sociale mobilitet hos børn i ressourcesvage områder,” siger Peter Mogensen.

Den anvendte metode bag analysen er et såkaldt segregeringsindeks, hvor man måler, hvor høj en andel af en given minoritetsgruppe, der skulle bo et andet sted, hvis man skulle have den samme fordeling af alle befolkningsgrupper på tværs af landet. Ud fra denne metode er segregeringen af de 20 procent rigeste børnefamilier steget med 30 procent de sidste 20 år. Segregeringen af de 20 procent fattigste familier er steget med knap 20 procent over de seneste 25 år.

En ’Small Great Nation’ - også på lang sigt
Analysen ’Befolkningen deler sig op, og det har konsekvenser for fremtiden’ er én af en række analyser fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag. Det er et privat, uafhængigt initiativ, som ser positivt på Danmarks muligheder i et langsigtet perspektiv. Formålet er at kortlægge Danmarks styrker og svagheder og udnytte vores unikke kompetencer til at arbejde i fællesskaber, så vi sikrer velfærd og sammenhængskraft fremover.

Initiativet er datadrevet, baseret på førende forskningsprincipper og vil udmunde i fagligt baserede løsningsforslag for at skabe et bedre Danmark. Analyser og delresultater offentliggøres løbende og udmunder i en række anbefalinger for Danmark. Der er mulighed for at engagere sig i initiativet og bidrage til anbefalinger for Danmarks fremtid på www.sgnation.dk såvel som på en række regionale debatmøder.

Download delanalysen her.

Yderligere information:
Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte: 40367622 / adons@deloitte.dk
Peter Mogensen, direktør i Kraka: 31321169 / pem@kraka.org