ind_man_glb_ho_1928_lo.png

Vi har et fælles ansvar for at få alle med

At globaliseringen gavner økonomien og dermed langt de fleste danskere er en ringe trøst for de få, der er i fare for at blive efterladt på perronen.

Af Peter Mogensen, direktør i Kraka, og Anders Dons, CEO i Deloitte.
Kronikken er bragt i Børsen d. 5. september 2018.

Globalisering er godt for dansk økonomi. Og danskerne har generelt et positivt syn på globalisering. Men ikke alle grupper oplever, at de får lige del i gevinsterne ved globalisering. 

Det viser vores seneste Small Great Nation-rapport om sammenhængskraft. En person defineres som globaliseringsramt, hvis han eller hun inden for de seneste ti år har mistet sit job pga. af outsourcing, automatisering eller indvandret arbejdskraft. Denne gruppe udgør ca. 18 pct. i Danmark og bærer således omstillingsomkostningerne ved, at virksomhederne bliver mere produktive.

De berørte føler sig desuden i højere grad end andre såvel økonomisk som værdimæssigt ramt. Bør vi som samfund gøre mere for at hjælpe denne gruppe videre på arbejdsmarkedet? Eller er det blot omstillingens pris?


Bred gavn af globalisering
Hvis vi tager de store briller på, er globalisering godt for dansk økonomi og gavner langt størstedelen af danskerne. Vi får mere ud af arbejdstiden, hvis vi i Danmark producerer og sælger det, vi er bedst til, og til gengæld køber det, andre handelspartnere er bedst til at producere.

Fra et økonomisk perspektiv er gevinsten fra billigere importvarer fra forøget handel med lavtlønslande alene 7 mia. kr. årligt - eller 1200 kr. pr. dansker. En besparelse, alle indkomstgrupper får glæde af. Dertil kommer højere produktivitet og større vareudvalg.

Spørger vi danskerne, siger 80 pct., at eksport er godt for beskæftigelsen, og 70 pct. mener, at billigere priser på varer er en klar fordel. Når det gælder automatisering og ny teknologi, mener 90 pct. af danskerne, at det er en betydelig fordel, at danske virksomheder klarer sig bedre i den internationale konkurrence grundet mere effektive systemer. Den positive effekt opstår da også, hvis robotter og ny teknologi er komplementære og gør medarbejderne mere produktive og værdiskabende.


En ringe trøst
Udfordringen opstår, når robotten erstatter arbejdskraften, og man enten skal omstille sig til nye jobfunktioner eller mister sit job, fordi teknologien tager over. 

Denne omstillingsudfordring er set mange gange i det 20. og 21. århundrede, men hastigheden og rækkevidden af forandringerne synes kraftigere end tidligere.

Tabene for medarbejderne, der forlader virksomhederne, kan være både økonomisk hårde og langvarige. Personer, der må forlade en virksomhed grundet robotkøb, oplever 19 pct. lavere indkomst to år efter jobtabet og 8 pct. lavere efter fem år. Det kan således være en ringe trøst at have billigere adgang til varer, hvis man lige har mistet sit job og mærker en længerevarende effekt.


Konstante forandringer
Omstillingen er for nogen voldsom, og der findes ikke samfundsmæssige og økonomiske fremskridt, uden at nogen kommer i klemme. Det kan vi ikke ændre på.

Men vi kan fokusere på værdiskabelsen og påvirke vores indstilling til, om vi vil gå i flyverskjul eller tage kampen op og udnytte de muligheder, den bringer. Også selvom vi ikke er helt sikre på, hvor rejsen bringer os hen. Heldigvis har langt de fleste danskere et meget positivt syn på globaliseringen og ser værdien i mulighederne.

Vi tror på, at vi i fællesskab kan blive endnu bedre til at hjælpe de globaliseringsramte videre.


Det er et fælles ansvar
På politisk plan skal den aktive arbejdsmarkedspolitik og sammenhængen med efteruddannelsessystemet ses efter i sømmene og bringe nye og mere fleksible muligheder på banen.

I virksomhederne kan vi være mere kreative i at omskole vores medarbejdere til nye roller, så vi både høster gevinsterne ved automatisering, men også det øgede værdipotentiale, der ligger hos medarbejderne, der kan få nye, mere udviklende roller.

Der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, og omkostningen ved udskiftning er høj, så omskoling er ofte en god løsning såvel økonomisk som menneskeligt.

Vi skal hjælpe hinanden med at motivere til omstillingen samt indgå nye samarbejder på tværs af initiativer.

Det er helt tydeligt, at der er større gevinster og fordele ved globalisering end ulemper. Både i et makroøkonomisk perspektiv, hos virksomhederne og den enkelte dansker.

Men vi skal have alle med. Og vi har et fælles ansvar i at omstille, omskole og opgradere vores medborgere til at være en del af globaliseringsrejsen.

 

Læs flere artikler her.