anders.og.peter.EZ_29.11.17_Deloitte.SGN.CPH.2017_0014.jpg

Præsidentvalg og vaccinehåb giver eksporten tiltrængt rygstød

Coronakrisen og de seneste års handelskonflikter har været med til at bremse globaliseringen til skade for Danmarks erhvervsliv og styrkepositioner. Nu spirer dog pludselig en ny optimisme, og samhandlen ser ud til at få bedre betingelser.

Af Peter Mogensen, direktør i Kraka og Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte. 
Kronikken er bragt på Finans.dk d. 24. november 2020.

Med en lovende coronavaccine i udsigt og en udskiftning i Det Ovale Kontor bør store dele af dansk erhvervsliv ånde lettet op. Et afgørende våben mod pandemien og en mindre protektionistisk præsident kan forhåbentlig bidrage til, at handelskonflikter løses, og samhandlen øges. Det vil spare danske virksomheder for betydelige omkostninger, viser en ny analyse fra Small Great Nation.

Såvel World Economic Forum og FN har beskrevet, hvordan anti-globalistiske kræfter, usikkerhed om fremtiden og geopolitiske spændinger kan bremse globaliseringen og øge regionaliseringen. Denne udvikling vil medføre betydelige tilpasningsomkostninger for danske virksomheder, hovedsageligt fordi efterspørgslen på varer og tjenester uden for Europa vil falde.

Mange danske virksomheder vil stå overfor en anselig omstilling, hvis verdenshandlen regionaliseres i fremtiden. Det gælder særligt de eksporterhverv, hvor Danmark allerede har en styrkeposition som leverandør af transportløsninger, grøn energi og medicinalvarer.

En aftagende globalisering kan derfor få større konsekvenser for dansk erhvervsliv end eksempelvis det svenske.

En af grundene til, at Danmark rammes relativt hårdt, er, at en stor del af den danske eksport til Europa bearbejdes og eksporteres videre til lande i andre regioner.

Traditionelt set er Tyskland det største eksportmarked for danske virksomheder, men USA har overtaget førstepladsen, når man tager højde for, hvor eksporten i sidste ende anvendes. Generelt har efterspørgslen fra lande uden for Europa fået stor indflydelse på dansk produktion og beskæftigelse.

Ikke kun erhvervslivet, men også forbrugerne, vil blive økonomisk påvirket af øget regionalisering. Udviklingen vil medføre højere forbrugerpriser, fordi varerne ikke længere produceres, hvor det er billigst.

Der er derfor grund til at være tilfreds med meldingerne fra den kommende præsident Joe Biden om, at samhandel er en forudsætning – og ikke en barriere – for vækst og velstand. At det nære forhold mellem Europa skal styrkes og dyrkes, og at internationale organisationer såsom WTO skal støttes.

For globalisering og samhandel er godt for dansk økonomi og gavner langt størstedelen af danskerne.

Set ud fra et økonomisk perspektiv opnår vi eksempelvis en gevinst svarende til 7 mia. kr. årligt ved at importere billigere varer fra handel med lavtlønslande. En besparelse, alle indkomstgrupper får glæde af. Dertil kommer højere produktivitet og større vareudvalg.

Samtidig er det tydeligt, at en effektiv vaccine vil få betydning for vores økonomi og for virksomhedernes evne til at drive forretning. Dansk vareeksport og eksport af tjenesteydelser faldt eksempelvis markant i foråret under coronavirussens første bølge.

Således var værdien af den samlede danske eksport af tjenesteydelser ca. 62 mia. kr. mindre i de tre første kvartaler af 2020 end i de tre første kvartaler i 2019.

Danske virksomheder har været dygtige til at udnytte globaliseringen til både at åbne nye markeder og i deres produktion. Det har skabt stor vækst, arbejdspladser og velstand. En globaliseret verden skaber de bedste rammer for en åben handelsnation som den danske, som har brug for handelsaftaler for at afsætte varer på tværs af grænser og mellem kontinenter. Det skal vi værne om.

Noget tyder dog på, at coronakrisen har medført et ønske om øget regionalisering af dansk erhvervsliv blandt en stor del af befolkningen.

I kølvandet på coronavirussens første bølge udførte Epinion en ny spørgeskemaundersøgelse for Kraka-Deloitte, hvori 44 pct. af befolkningen svarer, at dansk erhvervsliv bør gøre sig mindre afhængig af andre regioner og i højere grad basere sig på europæiske samarbejdspartnere.

Selvom dette kan skyldes et ønske om større forsyningssikkerhed, vil det langt fra være en positiv udvikling for danske virksomheder og Danmarks økonomi.

Der er ingen tvivl om, at verdens geopolitiske dynamikker har stor betydning for eksporten. Danmark er dybt afhængig af en global markedsplads.

Man kan dog håbe, at den spirende optimisme, der er kommet i kølvandet på Bidens sejr og udsigterne til en coronavaccine, giver markederne stabilitet og fremtidshåb, så Danmark også i fremtiden står stærkt i en international kontekst.

Coronakrisen har vist, i hvor høj grad vi har brug for det internationale samarbejde. Det kommer ikke af sig selv, men er til stor gavn for det danske samfund og for vores virksomheder.