Vi hylder dem, der skaber fremtiden

Stafetten

Stafetten_grafik

  • Small Great Nation

Vi hylder dem, der skaber fremtiden

Danmark er i gang med en enorm omstilling drevet af globalisering, automatisering og digitalisering. Mange job forsvinder, og nye opstår, men det sker ikke af sig selv. Derfor vil vi finde og hylde dem, der løber forrest i omstillingen, og som kan vise vejen for andre, så Danmark bliver verdensmester i omstilling. Dét er formålet med Small Great Nation-stafetten.

alle logoer.png

Deloitte og Kraka er gået sammen med Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, Tech Ambassadøren og Den Sociale Kapitalfond om Small Great Nation Stafetten for at finde de bedste eksempler på dem, der gør en forskel. Vi leder derfor efter virksomheder, organisationer og ildsjæle, der gennem nytænkning og banebrydende løsninger løfter omstillingen til nye højder. 

Vi leder efter svar på:

-    Hvordan har ny teknologi bidraget til løsningen?
-    Hvordan bidrager løsningen til at få alle med på arbejdsmarkedet?
-    Hvordan har løsningen løftet de ansattes kompetencer?

Hvis vi lader de gode eksempler guide os, kan vi styrke den danske udvikling markant.

Kender du nogen, vi skal hylde? 
Vinderne blandt de bedste eksempler i 1. runde er fundet, men hvem skal de give stafetten videre til? Vi kårer vindere i tre runder, og du kan få indflydelse på hvem, der hyldes i næste runde. I bunden af siden kan du give stafetten videre ved at nominere personer eller virksomheder, som får omstillingen til at ske - giv stafetten videre her.


 

Vinder i brugen af ny teknologi: 
Labster

 

Gennem virtual reality giver Labster naturvidenskabelige studerende adgang til essentiel laboratorieerfaring og nye læringsmuligheder.

Labsters produkt kan give studerende virtuel adgang til dyrt og avanceret laboratorieudstyr, som de ikke kan få fysisk adgang til. Det betyder, at man kan give mange flere studerende den nødvendige laboratorieerfaring. Samtidig har udviklingen og driften af Labsters højteknologiske forretning indtil videre skabt 100 nye arbejdspladser.


 

Vinder i at få alle med: 
Temashop

 

Hos Temashop har man et udtalt ønske om at tage et socialt ansvar. Derfor er det en central del af Temahops strategi, at minimum 10 % af medarbejderne skal findes blandt samfundets udsatte grupper. 

Gennem en årrække har Temashop haft fleksjobbere, hørehæmmede og folk med psykiske problemer ansat. Temashop ser nemlig muligheder i stedet for begrænsninger. Det har resulteret i loyale medarbejdere og en rummelig arbejdsplads, hvor man hjælper alle dem, der kan, med ind på arbejdsmarkedet.
 


 

Vinder i opkvalificering af kompetencer: 
Ikast-Brande Kommune

 

I Ikast-Brande Kommune har man formået at hjælpe langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet ved at flette beskæftigelsesinitiativer ind i kommunens udbud af serviceopgaver. 

Med skræddersyede jobtræningsforløb og en udsigt til et fast arbejde bliver deltagerne rustet og motiveret til at lægge alle kræfter i deres egen opkvalificering. Forløbet hjælper herigennem personer længst fra arbejdsmarkedet ind i beskæftigelse med henblik på, at gøre dem 100 % selvforsørgende. Deres kompetencer opkvalificeres samtidig, så de kan bestride jobs, der efterspørges af erhvervslivet.


Har du forslag til, hvem vi skal hylde?

Så giv dem stafetten nedenfor.

Du kan både nominere enkeltpersoner, teams, organisationer og virksomheder, som har gjort noget ekstraordinært for omstillingen i Danmark. 

Giv stafetten videre

Blandt de nominerede udvælges én vinder fra hver kategori i hver udvælgelsesrunde. Stafetten gives videre indtil der er fundet tre vindere i hver kategori. Alle vindere får lavet en kort portrætfilm, som kan bruges til at promovere initiativet og dermed udbrede kendskabet til deres proaktive tilgang til omstilling. Ved at dele de gode eksempler, er målet at hjælpe hele Danmark godt ind i fremtiden.

 

Seneste

Øget velstand og kortere ugentlig arbejdstid

I denne analyse udfordrer vi den generelle opfattelse af, at de danske offentlige finanser nu er endegyldigt holdbare. Danskerne har i mange år, bl.a. via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, vekslet en del af den økonomiske fremgang til en kortere arbejdstid. Det fortsætter sandsynligvis fremover og det vil koste økonomisk velstand og gøre de offentlige finanser i Danmark uholdbare.

PODCAST: Would a small great nation also be great without Europe?

Podcast with Herman Van Rompuy, former Prime Minister of Belgium and president of the European Council

Fungerer den aktive arbejdsmarkedspolitik for prekariatet?

Der er sket en stigning i antallet af ufrivillige løse ansættelser – det såkaldte prekariat. Man bør derfor spørge, om den danske aktive arbejdsmarkedspolitik fungerer for de underbeskæftigede?

The high-hanging fruits

Since the mid-00s, a number of reforms have been implemented in Denmark, which have increased prosperity and improved public finances. We call them the “low-hanging fruits”. In the future, we need to harvest the “high-hanging fruit” in order to increase prosperity and welfare for the benefit of the Danes. But what does it take for us to reach them?

De højthængende frugter

Siden midten af 00’erne er der gennemført en række reformer i Danmark, som har øget velstanden og forbedret de offentlige finanser. Dem kalder vi de lavthængende frugter. Fremover skal vi høste de højthængende frugter, hvis vi fortsat vil øge velstanden og velfærden til gavn for danskerne. Men hvad skal der til for, at vi kan nå dem?