Stafetten

Stafetten_grafik

  • Small Great Nation

Vi hylder dem, der skaber fremtiden

Danmark er i gang med en enorm omstilling drevet af globalisering, automatisering og digitalisering. Mange job forsvinder, og nye opstår, men det sker ikke af sig selv. Derfor vil vi finde og hylde dem, der løber forrest i omstillingen, og som kan vise vejen for andre, så Danmark bliver verdensmester i omstilling. Dét er formålet med Small Great Nation Stafetten.

alle logoer.png

Deloitte og Kraka er gået sammen med Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, Tech Ambassadøren og Den Sociale Kapitalfond om Small Great Nation Stafetten for at finde de bedste eksempler på dem, der gør en forskel. Vi leder derfor efter virksomheder, organisationer og ildsjæle, der gennem nytænkning og banebrydende løsninger løfter omstillingen til nye højder. 

Vi leder efter svar på:

-    Hvordan har ny teknologi bidraget til løsningen?
-    Hvordan bidrager løsningen til at få alle med på arbejdsmarkedet?
-    Hvordan har løsningen løftet de ansattes kompetencer?

Hvis vi lader de gode eksempler guide os, kan vi styrke den danske udvikling markant.

Kender du nogen, vi skal hylde? 
Vinderne blandt de bedste eksempler i 2. runde er fundet, men hvem skal de give stafetten videre til? Vi kårer vindere i tre runder, og du kan få indflydelse på hvem, der hyldes i den sidste runde. I bunden af siden kan du give stafetten videre ved at nominere personer eller virksomheder, som får omstillingen til at ske - giv stafetten videre her.


Vindere i brugen af ny teknologi: 

Labster

Kamstrup

Gennem virtual reality giver Labster naturvidenskabelige studerende adgang til essentiel laboratorieerfaring og nye læringsmuligheder.

Labsters produkt kan give studerende virtuel adgang til dyrt og avanceret laboratorieudstyr, som de ikke kan få fysisk adgang til. Det betyder, at man kan give mange flere studerende den nødvendige laboratorieerfaring. Samtidig har udviklingen og driften af Labsters højteknologiske forretning indtil videre skabt 100 nye arbejdspladser.

Kamstrup giver forsyninger verden over øjne under jorden. Med intelligente målere lokaliserer de lækager og nedbringer vandspild – et af de største problemer for forsyninger på verdensplan.

Underjordiske lækager betyder, at op mod halvdelen af vandet forsvinder fra rørene, inden det når ud til forbrugerne. Det svarer til, at man globalt kan forsyne over 200 millioner mennesker med rent vand, blot ved at lokalisere og lukke disse lækager. Alene i den indiske by Shirpur sparer man fire millioner liter vand dagligt ved hjælp af Kamstrups fjernaflæste målere.

Vindere i at få alle med: 

Temashop

ISS

Hos Temashop har man et udtalt ønske om at tage et socialt ansvar. Derfor er det en central del af Temahops strategi, at minimum 10 % af medarbejderne skal findes blandt samfundets udsatte grupper. 

Gennem en årrække har Temashop haft fleksjobbere, hørehæmmede og folk med psykiske problemer ansat. Temashop ser nemlig muligheder i stedet for begrænsninger. Det har resulteret i loyale medarbejdere og en rummelig arbejdsplads, hvor man hjælper alle dem, der kan, med ind på arbejdsmarkedet.

Med 480.000 medarbejdere er mennesker ISS’ vigtigste råstof. Den globale leverandør af facility services har derfor i over 20 år arbejdet på at få folk ind fra kanten af arbejdsmarkedet.

I dag er ISS indbegrebet af mangfoldighed. Man går langt for at inkludere mennesker, uanset om de er døve, taler dansk eller af andre grunde er på kanten af arbejdsmarkedet. Resultatet er stolte, loyale og selvstændige medarbejdere – der skaber værdi for dem selv, virksomheden og samfundet.

Vindere i opkvalificering af kompetencer: 

Ikast-Brande Kommune

GodtGjort

I Ikast-Brande Kommune har man formået at hjælpe langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet ved at flette beskæftigelsesinitiativer ind i kommunens udbud af serviceopgaver. 

Med skræddersyede jobtræningsforløb og en udsigt til et fast arbejde bliver deltagerne rustet og motiveret til at lægge alle kræfter i deres egen opkvalificering. Forløbet hjælper herigennem personer længst fra arbejdsmarkedet ind i beskæftigelse med henblik på, at gøre dem 100 % selvforsørgende. Deres kompetencer opkvalificeres samtidig, så de kan bestride jobs, der efterspørges af erhvervslivet.

Affaldsselskabet AVV driver langt mere end genbrugspladser. De går foran og viser, hvordan man kan tage aktivt samfundsansvar ved at arbejde med den tredobbelte bundlinje; profit, miljø og formål. AVVs nye brand GodtGjort er et eksempel på det.

GodtGjort skaber nye produkter af brugte materialer, ved at inkludere folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det gør de ved at tage godt imod de udsatte og give dem kompetencer, anerkendelse og en følelse af at være en del af et hold. Det giver dem et formål og et fællesskab – og energi til resten af organisationen, som bliver stolte over den forskel, de gør.


Har du forslag til, hvem vi skal hylde?

Så giv dem stafetten nedenfor.

Du kan både nominere enkeltpersoner, teams, organisationer og virksomheder, som har gjort noget ekstraordinært for omstillingen i Danmark. 

Giv stafetten videre

Blandt de nominerede udvælges én vinder fra hver kategori i hver udvælgelsesrunde. Stafetten gives videre indtil der er fundet tre vindere i hver kategori. Alle vindere får lavet en kort portrætfilm, som kan bruges til at promovere initiativet og dermed udbrede kendskabet til deres proaktive tilgang til omstilling. Ved at dele de gode eksempler, er målet at hjælpe hele Danmark godt ind i fremtiden.

 

Seneste

Webinar: Hvordan åbner vi Danmark op igen? Og hvilken fremtid kigger vi ud på?

Den 15. april 2020 kan du se med i vores webinar, der sætter fokus på hvordan vi bedst genåbner Danmark på en forsvarlig måde samt hvordan vores fremtid kommer til at se ud efter coronakrisen.

A climate reform that delivers the magic 70 percent

Small Great Nation is ready with a plan to achieve the goals of the new Danish climate legislation. A high consistent tax on greenhouse gases is central to achieving the ambitious goals and will be the cheapest solution. Our proposal discourages the relocation of businesses and ensures social balance.

Det store skyts skal frem for at afbøde en dyb coronarecession

Regeringen har handlet resolut med en række tiltag, der skal begrænse coronasmitten. Men hvis regeringen ikke handler lige så resolut, når det kommer til at afbøde de økonomiske konsekvenser, kan regningen i form af et ekstremt økonomisk tilbageslag blive så høj, at vi ikke har set lignende i fredstid.

Bæredygtige investeringer og innovative SMV’er skal sikre grøn vækst

På den seneste Small Great Nation-konference fik vi interessante perspektiver på, hvordan vi kan skabe bæredygtig vækst – både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Hør bl.a. klimainvestoren og tre forskellige danske produktionsvirksomheder dele ud af deres forskellige erfaringer og tilgange.

En klimareform der leverer de magiske 70 procent

Small Great Nation er klar med et forslag til at nå klimalovens målsætninger. En høj ensartet afgift på drivhusgasser er kernen i at nå målene og samtidig gøre det billigst muligt. Planen i sin helhed modvirker udflytning af virksomheder og sikrer den sociale balance.