Potentialediagram

- muligheder og styrker i dansk erhvervsliv

Potentialediagrammet viser hvor stærkt de forskellige brancher i dansk erhvervsliv står. Det er baseret på OECD forventninger til udviklingen i global efterspørgsel og beregninger af, hvor store markedsandele vi har globalt i forskellige brancher.

Tryk på boblerne og find potentialet for efterspørgsel og styrkepositioner for 56 forskellige brancher i det danske erhvervsliv. 

Primær produktion
Sekundær fremstilling
Handel, transport og lager
Generelle private tjenester
Off. tjenester, uddannelse, sundhed mv.

zoom out Fuld visning

Efterspørgselstræk
Styrkeposition på BVT