SGN.klima.delanalyse.5.1 ny.jpg

Faldende andel af offentlige midler til grøn forskning

Denne analyse viser, at de offentlige udgifter til energi- og miljøforskning har været faldende siden 2010. Danmark ligger dermed under OECD-gennemsnittet og har et lavere niveau end lande, vi normalt sammenligner os med.

Analysen er omtalt i Berlingske d. 29. november 2019

  • Danmark ligger højt i en international sammenligning af udgifter til forskning og udvikling, og er et af få lande, der opfylder Barcelonamålsætningen om at anvende 3 pct. af BNP på forskning og udvikling. Men siden 2010 er andelen de offentlige forskningsmidler, der går til energi- og miljøforskning, faldet fra 8 pct. til 4 pct.

  • ”Vi har i Danmark tradition for, at erhvervslivet har fokus på grøn teknologi, som vi eksporterer til hele verden. Men hvis Danmark skal bevare sin internationale førerposition, kræver det også, at forskningen understøtter, at vi også i fremtiden kan udbygge vores styrkeposition inden for grøn teknologi”, siger Anders Dons, CEO i Deloitte Danmark.

    Folketingets partier har ifm. finansloven for 2020 aftalt, at prioriteringen af forskningsmidlerne ændres, således at midlerne til grøn forskning forøges med 1 mia. kr. Det kan øge andelen af de offentlige midler afsat til energi- og miljøforskning til omkring 9 pct. af de samlede offentlige midler til forskning og udvikling, dvs. lidt højere end niveauet i 2010, som var på 8,2 pct.

    ”Det er positivt, at Danmark samlet set prioriterer fremtiden ved at investere i forskning og udvikling. Vi bør bruge en markant stigende andel af de offentlige midler til forskning i den grønne omstilling. Hvis vi skal løse klima- og miljøproblemerne, kræver det udpræget fokus på de områder.”, siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

    sgn delanalyse 5.1 figur 1.JPG


Download delanalysen her