Episode 49

Udgivet 18/01/2024

Hvordan gør vi Danmark klar til den nye verden?

Podcast med Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD

Vores verden ser ud til at fragmentere. Vi er endnu ikke halvvejs gennem 2020’erne, og det står allerede klart, at vi lever i et årti præget af store politiske og økonomiske vanskeligheder. Globale konflikter har afsløret en større splittelse mellem verdens lande, end mange havde regnet med – en splittelse, der reflekteres ved en lige så stor polarisering i det enkelte land. Samtidig synes den økonomiske æra kendetegnet af åbenhed og frihandel nu endegyldigt at være fortid.

Alt dette er dårligt nyt for Danmark. For det betyder i store træk et farvel til den verdensorden, der har gjort Danmark til det rige land, vi er i dag. Så hvordan håndterer vi de usikre kommende år? Hvad er Danmarks og EU's rolle i den nye verden? Og er der lys i mørket – f.eks. den hastige udvikling inden for kunstig intelligens?

Anders Dons og Peter Mogensen har inviteret Ulrik Vestergaard, vicegeneralsekretær i OECD og fhv. departementschef i Udenrigsministeriet ind til en snak om verdenssituationen og Europas økonomiske tilstand både i lyset af krigen i Ukraine og konflikten mellem Israel og Palæstina, men også med et kig ind i krystalkuglen og et bud på, hvordan AI kan være en game changer, når det kommer til bl.a. uddannelse og produktivitet.