SGN grønne job.jpg

Fremtiden kalder på en uhyre ambitiøs plan for talentudvikling i Danmark

Historien har vist, at når vi som land investerer i talent, blomstrer vi som nation. Nu hvor kampen om talent på arbejdsmarkedet intensiveres, er det på høje tid at lægge en plan, der sikrer, at Danmark forbliver på forkanten af talentudvikling.

Af Anders Dons, Nordisk CEO, Deloitte og Peter Mogensen, Direktør, Kraka
Debatindlægget er bragt i Berlingske den 22. januar 2024. 

Siden 1950erne har Danmark oplevet enorm vækst blandt andet drevet af, at vi er blevet bedre til at udvikle og udnytte talent. Talent forstået som det potentiale, vi hver især har, og som enten kan realiseres eller gå til spilde. 

Både opbygningen af velfærdsstaten, hvor flere har fået gode uddannelser, og inddragelsen af kvinder i arbejdsstyrken har vist, at forbedrede vilkår for talentudfoldelse styrker hele nationen – og ikke kun på bundlinjen.

Men selvom Danmark har gjort store fremskridt, er der stadig udfordringer. Unge menneskers familiebaggrund har stadig stor indflydelse på uddannelsesvalg og karriere. En opvækst i Vandkantsdanmark begrænser mulighederne for en høj indkomst senere i livet. Og kønsstereotype forestillinger om talent hindrer fuld talentudfoldelse. Det er alt sammen spild af talent.

Samtidig står verden ikke stille: En aldrende arbejdsstyrke stiller nye krav til fastholdelse på arbejdsmarkedet. Eksponentiel teknologisk innovation og øget international konkurrence om talent stiller krav til vores uddannelsessystem og vores evne til at tiltrække dygtige mennesker fra hele verden.

Derfor er det vigtigt, at vi ser den fortsatte talentudvikling som et nationalt anliggende. Danmark har brug for en national talentstrategi, der ikke blot anerkender vores nuværende styrker, men også adresserer de barrierer, der fortsat hæmmer talentudfoldelsen i Danmark.

I Small Great Nation har vi sat vilkårene for talentudfoldelse under lup. Vi har dertil udarbejdet et oplæg til en national talentstrategi, der fokuserer på at gøre Danmark til en magnet for internationalt talent, skabe reel chancelighed i uddannelsessystemet, nedbryde barrierer på arbejdsmarkedet og håndtere de »ømme tæer« i talentdebatten.

I vores nationale talentstrategi foreslår vi blandt andet:

 • • At oprette en talenttaskforce på tværs af ministerier og med involvering af arbejdsmarkedets parter til at sikre en tydelig, ambitiøs og stærkt koordineret og forankret strategi.
 •  
 • • Markant fokus på tiltrækning af internationalt talent, herunder ved at sænke beløbsgrænsen i forskerskatteordningen.
 • Tydeligere krav til diversitet i ledelsen af offentlige og private virksomheder.
 •  
 • • At virksomheder arbejder for at forbedre vilkårene for deres ældre medarbejdere for at fastholde dem længere.
 •  
 • • At sikre mere lige optag til uddannelser på tværs af familiebaggrund og geografi. Blandt andet ved at forbedre den kollektive trafik, så det bliver nemmere at pendle til uddannelsen.
 •  
 • • At arbejde målrettet for at gøre op med kønsskæve uddannelsesvalg. For eksempel ved at sætte ind over for uhensigtsmæssige miljøer på visse uddannelser og skabe, støtte og synliggøre netværksgrupper for kønsminoriteterne.
 •  
 • • At gøre løndannelsen i det offentlige mere fleksibel, så også det offentlige kan honorere talentfulde specialister og i højere grad udnytte ledelsesretten.
 •  

Med en seriøs strategi for talentudvikling kan Danmark fortsat være en nation, der ikke kun værdsætter talent, men også aktivt udvikler og udnytter det til gavn for hele samfundet.