Kennedys berømte ord vækker genklang i dansk erhvervsliv

100 ledere har talt: Erhvervslivet vil gerne være med til at finde og drive løsninger på samfundets udfordringer.

Billede_Analyse_Stor_Michael-Hjortlund.jpg

Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country. Sådan lød Kennedys historiske ord under hans indsættelse i Washington i 1961. Samme tanker resonerer bredt i dansk erhvervsliv anno 2017. Det viser en nyligt afsluttet interviewbaseret undersøgelse, som Monitor Deloitte har gennemført blandt 100 danske erhvervsfolk og andre beslutningstagere fra hele landet.

”Det er en markant opdagelse, at erhvervslivet har så enorm vilje til at være med i løsninger. Tilgangen om, at ’nogen må gøre noget’, er vendt til, ’vi vil gerne bidrage, hvad kan vi gøre?’,” siger partner i Monitor Deloitte Michael Hjortlund.

Han og hans team har som del af Small Great Nation foretaget kvalitative interviews med erhvervsfolkene om Danmarks styrkepositioner, potentialer og søgt svaret på hvad vi skal leve af i fremtiden. Michael Hjortlund påpeger, at erhvervslivets ønske om, at bidrage til velfærdssamfundet dels handler om at (gen)finde et dybere formål for virksomhederne og medarbejderne i deres arbejde, og dels at de mener, der er behov for, at vi sammen løfter samfundsansvaret.

”Ræsonnementet er, at vi måske kunne reformere og innovere de offentlige ydelser til det bedre gennem det politiske system, men at det ikke sker i dag, og slet ikke med den hastighed der er behov for. Men flere aktører har ressourcer og viden, som ikke udnyttes. Og netop inddragelse af flere aktører kan være en gevinst for alle parter,” siger han.

Enighed om Danmarks potentialer
Ifølge de adspurgte erhvervsfolk er der et stort uforløst potentiale i at arbejde med særligt fem temaer: Det handler om uddannelse og arbejdskraft, det handler om at ville væksten og stræbe efter en global position. Men det handler også om vores evne til at innovere samfundets institutioner og ikke mindst om tillid og sammenhængskraft.

Eksempelvis nævner 4 ud af 5 uopfordret, at vi skal opprioritere uddannelsesområdet. Det handler om folkeskolen, men også om at vi skal omskole de dele af arbejdsmarkedet, hvis opgaver bliver automatiseret. Det skal vi ikke kun gøre for at sikre vores velstand, men også for at sikre sammenhængskraften i vores samfund.

”Selvom de adspurgte har meget forskellige udsigter fra hver deres stol, er det de temaer, næsten alle kommer ind på,” siger Michael Hjortlund.

Michael Hjortlund vurderer derfor, at potentialet ved at få frigivet energien og virkelysten i erhvervslivet er stort. Spørgsmålet bliver, hvordan man med de rette initiativer kan mobilisere lederne.

”Det er jo også, hvad vi prøver med Small Great Nation. Her er første skridt at bygge de vigtige samfundsdebatter på et faktabaseret grundlag. Dernæst vil vi samle de aktører, der vil og kan tilbyde en del af løsningerne på de temaer, som har vist sig i undersøgelsen. Det bliver en kreativ proces, hvor vi blander aktører der ikke normalt mødes for at udvikle nye modeller for samarbejde,” siger han.

Vi må vende ansigtet udad
Han hæfter sig ved, at særligt tre holdninger er gennemgående: 1. At uddannelse prioriteres markant højere, 2: At Danmarks rolle som vugge for grøn teknologi og bæredygtig tankegang aktiveres, og 3: At integrationsdebatten og beskæftigelsesdebatten skal skilles ad. Vi kan ikke tiltrække den arbejdskraft, der er behov for, når de to spørgsmål blandes sammen, påpeger han.  

”Vi må ikke blive en lukket klub. Vi skal holde hinanden i hånden, men vende ansigterne udad og være i stand til at åbne armene for dem, der vil køre med på vores tog. At kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft er en forudsætning for Danmarks fremtidige vækst og velstand,” siger han.

Byg på styrkepositioner
Den globale orientering er i det hele taget gennemgående hos de adspurgte, som også peger på det særlige danske humanistiske og ansvarlige værdisæt, som har fostret flade organisationshierarkier, stærke fællesskaber og globale styrkepositioner inden for sundhed og grøn teknologi.  

”Traditionelt starter danskerne også mange virksomheder, og særligt virksomheder med et nichefokus og afsætning på de globale markeder virker til at være den danske opskrift på vækst,” siger Michael Hjortlund.

Dette er styrker, vi skal bygge videre på.

”Styrkepositionerne er ikke gaver, vi har fået som naturressourcer, der graves op af jorden. De bygger på vores danske identitet og årtiers hårdt arbejde og nytænkning. Dem må og skal vi udnytte i en globaliseret verden,” siger han.

Læs flere artikler her.