Nyheder


  • Anbefalinger

Anbefalinger til gavn for Danmark

Efter at have analyseret, kommunikeret og debatteret i to år er det nu tid til at give nogle helt centrale anbefalinger, der kan gavne Danmark. I en række videoer sætter vi fokus på nogle af disse anbefalinger. Se mere i videoerne nedenfor og download anbefalingerne i bunden af siden.  


#6 Vi skal gentænke den offentlige sektor


#5 Vi skal som samfund tage hånd om stressproblemet


#4 Adgangen til udenlandsk arbejdskraft skal forbedres


#3 Vi skal satse på vores styrkepositioner


#2 En fordelingskommission skal bremse uligheden


#1 Folkeskolen skal styrkes


Anbefalingerne tager afsæt i de første fire rapporter:

 • Muligheder og udfordringer
Sammenhængskraften i Danmark
De højthængende frugter
Mission possible? Velfærdsstaten mod 2040

Vi har i rapporterne afdækket en lang række problemstillinger, hvilket har dannet grundlag for indsigtsfulde debatter. Debatterne har fundet sted i en række fora: I landsdækkende medier, i
politiske dialoger, på konferencer, i podcasts, på sociale medier og på roadshows rundt i landet.

Med denne publikation afrunder vi den første del af arbejdet med et udpluk af de mere markante
resultater og anbefalinger på baggrund af disse. Anbefalingerne er afprøvede i de mange debatter
og i det Sounding Board, som er knyttet til Small Great Nation. Vi takker for de mange uvurderlige
input. 

Anbefalingerne falder inden for fire områder:
 • Det sammenhængende Danmark
 • Væksten og erhvervene
 • Undervisningen og uddannelserne
 • Arbejdsmarkedet

Arbejdet i Small Great Nation afsluttes ikke med disse anbefalinger. Det fortsætter med uformindsket
styrke – med nye emner, men efter samme grundprincipper. Det glæder vi os til.


God læselyst
Kraka og Deloitte

Hent anbefalingerne