Analyser


  • Rapport

Ungepanelets vision for 2040

Small Great Nations Ungepanel består af 42 skarpe unge mennesker fra hele landet med vidt forskellige baggrunde og profiler - men med én ting til fælles: de brænder for Danmarks fremtid. Derfor har de brugt et halvt år på at udarbejde en vision for dét samfund, de ønsker, at Danmark skal være i 2040.
Banner.jpg
Idéen bag Ungepanelet

Sidste år opdstod der en idé i Small Great Nations Advisory Board. Fundamentet for Small Great Nation er at indhente perspektiver på Danmarks fremtid – og det har vi igennem de sidste 2 år fået fra økonomer, politikere og topchefer. Men hvad mener de unge? Det er deres fremtid, vi diskuterer. De skal have en stemme og en platform. Derfor blev Ungepanelet etableret i januar 2020.

Ungepanelet er på en mission; de vil gøre Danmark til et bedre samfund for kommende generationer. På den baggrund har panelet udarbejdet en vision for Danmark, som favner bredt og præsenterer idéer og løsninger på problemstillinger, som de unge ser i dagens Danmark. Visionen er baseret på innovative og visionære tanker og idéer om Danmarks fremtid og er ikke underlagt de gængse begrænsninger – både reelle og illusoriske – som beslutningstagere normalt er underlagt.

Mød Ungepanelet, se de virtuelle sessioner med Esben Bjerre og meget mere på Ungepanelets side her. 

Download visionen

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.