Analyser


  • Rapport

Ungepanelets vision for 2040

Small Great Nations Ungepanel består af 42 skarpe unge mennesker fra hele landet med vidt forskellige baggrunde og profiler - men med én ting til fælles: de brænder for Danmarks fremtid. Derfor har de brugt et halvt år på at udarbejde en vision for dét samfund, de ønsker, at Danmark skal være i 2040.
Banner.jpg
Idéen bag Ungepanelet

Sidste år opdstod der en idé i Small Great Nations Advisory Board. Fundamentet for Small Great Nation er at indhente perspektiver på Danmarks fremtid – og det har vi igennem de sidste 2 år fået fra økonomer, politikere og topchefer. Men hvad mener de unge? Det er deres fremtid, vi diskuterer. De skal have en stemme og en platform. Derfor blev Ungepanelet etableret i januar 2020.

Ungepanelet er på en mission; de vil gøre Danmark til et bedre samfund for kommende generationer. På den baggrund har panelet udarbejdet en vision for Danmark, som favner bredt og præsenterer idéer og løsninger på problemstillinger, som de unge ser i dagens Danmark. Visionen er baseret på innovative og visionære tanker og idéer om Danmarks fremtid og er ikke underlagt de gængse begrænsninger – både reelle og illusoriske – som beslutningstagere normalt er underlagt.

Mød Ungepanelet, se de virtuelle sessioner med Esben Bjerre og meget mere på Ungepanelets side her. 

Download visionen

Seneste analyser

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.

Hver fjerde dansker er klimainfluencer

27 pct. af den danske befolkning og 45 pct. af de unge har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie i en mere grøn retning. Det kan medføre ændrede sociale normer, der får befolkningen til at forbruge mere klimabevidst og dermed udlede færre drivhusgasser. Man kan dog næppe forlade sig på, at ændrede sociale normer alene kan sikre den grønne omstilling.

Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv

En øget regionalisering af verdenshandlen kan betyde store tilpasningsomkostninger for dansk erhvervsliv, da lande uden for Europa har fået en stor betydning for den danske produktion og beskæftigelse. En stor del af den danske befolkning støtter øget samhandel med Europa, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

Gevinsterne fra mere hjemmearbejde er skævt fordelt

En øget brug af hjemmearbejde vil især medføre gevinster til højtuddannede, personer med høje indkomster og personer bosat i byerne. Det kan føre til en øget polarisering på det danske arbejdsmarked.