Analyser


  • rapport 9

Fremtidens arbejdsmarked - en fest for alle?

Det danske arbejdsmarked ser ind i en fremtid med betydelige udfordringer, når det kommer til bl.a. ligestilling, dem på kanten af arbejdsmarkedet, mangel på arbejdskraft og dynamikken på arbejdsmarkedet. I denne rapport har vi undersøgt, hvordan vi løser disse strukturelle udfordringer.

aarb.jpg

Den danske samfundsmodel har berettiget vakt international opmærksomhed for at sikre en effektiv og dynamisk økonomi samt en rimelig indkomstfordeling. Et af de forhold, der ofte fremhæves, er den danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity, som kombinerer en høj grad af fleksibilitet på arbejdsmarkedet med et udbygget sikkerhedsnet. Men vores analyser indikerer, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet kan være udfordret.

På kanten af arbejdsmarkedet
Den danske samfundsmodel forudsætter en høj beskæftigelsesgrad for at opretholde balancen mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor. Unge danskere, som ikke tager en uddannelse, er en gruppe på kanten af arbejdsmarkedet, som ofte fremhæves, fordi der her ligger et uforløst beskæftigelsespotentiale. Vores analyse viser, at gruppen af 25-årige uden uddannelse i løbet af de seneste 30-40 år er blevet væsentligt mindre, men samtidig svagere målt på beskæftigelse og indkomst. Arbejdskraftpotentialet her er sandsynligvis mindre, end mange tror.

I løbet af 2021 er reformer af arbejdsmarkedet igen kommet på den politiske dagsorden. Regeringen har fremlagt reformprogrammet ”Danmark kan mere I”. Flere oppositionspartier har fremlagt konkrete reformforslag, og der er nedsat en reformkommission, som skal se på mulighederne for nye reformer. I denne rapport samler vi op på en række anbefalinger fra nye og tidligere analyser i regi af Small Great Nation.

Barsel påvirker løn
Kvinders løn falder ift. mænds, når par får første barn. I rapporten viser vi, at forskellen er større for kvinder med kortere uddannelse og mindre for par, hvor manden tager en større andel af barslen. En stor del af lønforskellen skyldes sandsynligvis familiens valg omkring prioritering af karriere, arbejdstid og fordeling af huslige pligter. Øremærket barsel kan måske ændre på noget af det.

Disse og flere andre analyser kan du læse i denne rapport under med temaerne:

​​•   Fleksibiliteten og omstillingsevnen i dansk økonomi
•   Kanten af arbejdsmarkedet
•   Ligestilling mellem mænd og kvinder
•   Fremtidens arbejdsmarked
 


Download rapporten


 

Få rapportens hovedpointer præsenteret

Nedenfor kan du se den virtuelle konference Hvordan ser fremtiden ud for det danske arbejdsmarked?, hvor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Senior Fellow i Kraka, præsentere rapportens hovedpointer - efterfulgt af perspektiver på ligestilling, udenlandsk arbejdskraft og opkvalificering fra Natasha Friis Saxberg fra IT-Branchen, DI's Lars Sandahl Sørensen, Jesper Boelskifte fra Copenhagen Concepts, Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Coloplast, Mathias Gredal Nørvig fra SYBO og vores Ungepanel. 

Seneste analyser

Fremtidens arbejdsmarked - en fest for alle?

Det danske arbejdsmarked ser ind i en fremtid med betydelige udfordringer, når det kommer til bl.a. ligestilling, dem på kanten af arbejdsmarkedet, mangel på arbejdskraft og dynamikken på arbejdsmarkedet. I denne rapport har vi undersøgt, hvordan vi løser disse strukturelle udfordringer.

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.