Analyser


  • Rapport 7

Livet med corona - nye muligheder for klimaet og økonomien?

Usikkerheden er i øjeblikket historisk stor, og coronakrisen har flyttet dansk økonomi fra en lille højkonjunktur til en dyb lavkonjunktur. Samtidig står vi over for en kompleks, grøn omstilling. Men hvor store er disse udfordringer, og kan vi vende dem til muligheder? Det giver vi et kvalificeret bud på.

 

SGN rapport 7 hovedvisual smal.jpg

Download rapporten her

Da corona ramte Danmark i foråret, stod de store økonomiske konsekvenser hurtigt klart. Kraka og Deloitte erkendte som nogle af de første behovet for meget omfattede virksomhedsstøtte. Og selvom faldet i BNP i første halvår af 2020 blev historisk stort, har hjælpepakkerne og finanspolitikken indtil videre afværget en økonomisk katastrofe.

Mennesker er desværre blevet syge og er døde som følge af corona i Danmark. Men sammenlignet med andre lande er de sundhedsmæssige konsekvenser begrænsede. Selvom de økonomiske omkostninger har været store, tyder meget allerede nu på, at dansk økonomi er på vej tilbage, hvis altså coronasmitten kan holdes nede.

Men usikkerhederne er historisk store, og måske er en anden bølge i skrivende stund på vej. Selv hvis corona holdes i ave nationalt og globalt, er dansk økonomi åbenlyst gået fra en lille højkonjunktur til dyb, men forhåbentlig kort, lavkonjunktur. De økonomiske instrumenter under nedlukningen var klogeligt direkte støtte for at holde hånden under virksomhederne. I dag, hvor relativt få brancher er ramt af restriktioner, er det primære instrument finanspolitisk stimulering. Men man skal kunne reagere hurtigt og fx genoptage direkte virksomhedsstøtte, hvis corona igen blusser op i Danmark.

Oven i dette skal landspolitikerne i efteråret forhandle en klimahandlingsplan inklusive en grøn skattereform, der skal sikre, at Danmarks ambitiøse klimamål realiseres. Klimamålene har stået i skyggen af coronakrisen, men vil være centrale for dansk økonomi længe efter, at coronakrisen er kommet under kontrol. Kortsigtet finanspolitik og langsigtet grøn omstilling kan godt tænkes sammen. Men kun hvis den finanspolitiske stimulans rammer hurtigt, og de grønne initiativer under alle omstændigheder skal gennemføres som en del af den grønne omstilling. Her bør afgifter være det bærende instrument, fra i dag og til fossilfrihed er realiseret.

Store udfordringer og forandringer kan også skabe muligheder
Har danske virksomheder fx fået øjnene op for potentialet i hjemmearbejde, og kan det i så fald ændre, hvor i landet danskerne vil bo? Vil corona øge tempoet for digitalisering? Kan det danske samfund reducere udbredelsen af andre sygdomme ved ændrede omgangsformer?

Dét har vi også kigget nærmere på. For mange mange af disse forandringer og udfordringer rummer nemlig også nye muligheder. I denne rapport fremsætter vi derfor også mulige løsninger, der kan bringe Danmark bedre ind i fremtiden og sikre, at vi fastholder en førerposition – særligt på det grønne område.

Rapportens temaer

Hent den fulde rapport nedenfor og læs meget mere om:

•   De økonomiske udsigter for Danmark
•   Konjunkturpolitisk håndtering af coronakrisen
•   Regionalisering, digitalisering og ændret adfærd
•   Hjemmearbejde
•   Klima - mål, holdninger og politik


Download rapporten her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.