Analyser


  • Rapport 7

Livet med corona - nye muligheder for klimaet og økonomien?

Usikkerheden er i øjeblikket historisk stor, og coronakrisen har flyttet dansk økonomi fra en lille højkonjunktur til en dyb lavkonjunktur. Samtidig står vi over for en kompleks, grøn omstilling. Men hvor store er disse udfordringer, og kan vi vende dem til muligheder? Det giver vi et kvalificeret bud på.

 

SGN rapport 7 hovedvisual smal.jpg

Download rapporten her

Da corona ramte Danmark i foråret, stod de store økonomiske konsekvenser hurtigt klart. Kraka og Deloitte erkendte som nogle af de første behovet for meget omfattede virksomhedsstøtte. Og selvom faldet i BNP i første halvår af 2020 blev historisk stort, har hjælpepakkerne og finanspolitikken indtil videre afværget en økonomisk katastrofe.

Mennesker er desværre blevet syge og er døde som følge af corona i Danmark. Men sammenlignet med andre lande er de sundhedsmæssige konsekvenser begrænsede. Selvom de økonomiske omkostninger har været store, tyder meget allerede nu på, at dansk økonomi er på vej tilbage, hvis altså coronasmitten kan holdes nede.

Men usikkerhederne er historisk store, og måske er en anden bølge i skrivende stund på vej. Selv hvis corona holdes i ave nationalt og globalt, er dansk økonomi åbenlyst gået fra en lille højkonjunktur til dyb, men forhåbentlig kort, lavkonjunktur. De økonomiske instrumenter under nedlukningen var klogeligt direkte støtte for at holde hånden under virksomhederne. I dag, hvor relativt få brancher er ramt af restriktioner, er det primære instrument finanspolitisk stimulering. Men man skal kunne reagere hurtigt og fx genoptage direkte virksomhedsstøtte, hvis corona igen blusser op i Danmark.

Oven i dette skal landspolitikerne i efteråret forhandle en klimahandlingsplan inklusive en grøn skattereform, der skal sikre, at Danmarks ambitiøse klimamål realiseres. Klimamålene har stået i skyggen af coronakrisen, men vil være centrale for dansk økonomi længe efter, at coronakrisen er kommet under kontrol. Kortsigtet finanspolitik og langsigtet grøn omstilling kan godt tænkes sammen. Men kun hvis den finanspolitiske stimulans rammer hurtigt, og de grønne initiativer under alle omstændigheder skal gennemføres som en del af den grønne omstilling. Her bør afgifter være det bærende instrument, fra i dag og til fossilfrihed er realiseret.

Store udfordringer og forandringer kan også skabe muligheder
Har danske virksomheder fx fået øjnene op for potentialet i hjemmearbejde, og kan det i så fald ændre, hvor i landet danskerne vil bo? Vil corona øge tempoet for digitalisering? Kan det danske samfund reducere udbredelsen af andre sygdomme ved ændrede omgangsformer?

Dét har vi også kigget nærmere på. For mange mange af disse forandringer og udfordringer rummer nemlig også nye muligheder. I denne rapport fremsætter vi derfor også mulige løsninger, der kan bringe Danmark bedre ind i fremtiden og sikre, at vi fastholder en førerposition – særligt på det grønne område.

Rapportens temaer

Hent den fulde rapport nedenfor og læs meget mere om:

•   De økonomiske udsigter for Danmark
•   Konjunkturpolitisk håndtering af coronakrisen
•   Regionalisering, digitalisering og ændret adfærd
•   Hjemmearbejde
•   Klima - mål, holdninger og politik


Download rapporten her

Seneste analyser

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.

Hver fjerde dansker er klimainfluencer

27 pct. af den danske befolkning og 45 pct. af de unge har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie i en mere grøn retning. Det kan medføre ændrede sociale normer, der får befolkningen til at forbruge mere klimabevidst og dermed udlede færre drivhusgasser. Man kan dog næppe forlade sig på, at ændrede sociale normer alene kan sikre den grønne omstilling.

Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv

En øget regionalisering af verdenshandlen kan betyde store tilpasningsomkostninger for dansk erhvervsliv, da lande uden for Europa har fået en stor betydning for den danske produktion og beskæftigelse. En stor del af den danske befolkning støtter øget samhandel med Europa, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

Gevinsterne fra mere hjemmearbejde er skævt fordelt

En øget brug af hjemmearbejde vil især medføre gevinster til højtuddannede, personer med høje indkomster og personer bosat i byerne. Det kan føre til en øget polarisering på det danske arbejdsmarked.