Analyser


  • Analyse

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

SGN penge corona smal.jpg

Analysen er omtalt i Børsen d. 16. juni 2020


Der er behov for overgangsvist at stimulere efterspørgslen i den danske økonomi for at undgå en længerevarende recession. I debatten om udformningen af en sådan ”sommerpakke” har det været diskuteret, hvor effektive forskellige instrumenter er. Vores analyse udregner forbrugskvoter for forskellige typer af husholdninger, og er baseret på forbrugsundersøgelsen og Danmarks Statistiks øvrige registerdata.

I vores analyse finder vi:

· Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge.

· Det skyldes, at forbrugskvoterne er forholdsvis ens. Studerende og pensionister har dog en lidt højere forbrugskvote, ligesom forbrugskvoten for gruppen med højest indkomster er lidt lavere end befolkningen som helhed. Fx vil udbetaling af 1 mia. kr. efter skat til studerende medføre efterspørgsel efter danske varer og tjenester på omkring 490 mio. kr., mens 1 mia. kr. til pensionister øger indenlandsk efterspørgsel med 430 mio. kr. Forhøjelse af personfradraget eller udbetaling af indefrosne feriepenge for 1 mia. kr. vil øge den indenlandske efterspørgsel med omkring 400 mio. kr.

· Der er ingen forskelle mellem grupperne ift. efterspørgsel rettet mod de danske brancher, der har været helt eller delvist nedlukket under krisen.

· Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

 

SGN effekt af penge corona.JPG

Download analysen her

Seneste analyser

Kan offentlige investeringer kickstarte økonomien?

Der er mange forskellige forslag til, hvordan den danske økonomi kan kickstartes under coronakrisen, herunder fremrykning af offentlige investeringer. I denne analyse undersøger vi, om offentlige investeringer i infrastruktur mv. er et hensigtsmæssigt instrument til kortsigtet konjunkturpolitik.

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.