Analyser


  • Report 3 - English Summary

The high-hanging fruits

Since the mid-00s, a number of reforms have been implemented in Denmark, which have increased prosperity and improved public finances. We call them the “low-hanging fruits”. In the future, we need to harvest the “high-hanging fruit” in order to increase prosperity and welfare for the benefit of the Danes. But what does it take for us to reach them?

rap. 3 exec summary foto.jpg

 

This third report from Kraka and Deloitte presents brand new research on the future labour market as we examine themes such as education, foreign labour and those on the edge of the labour market.

In the report we focus on the high-hanging fruits, i.e. reforms and initiatives that can increase overall prosperity and welfare in Denmark. Although the winnings may require more effort, it is worthwhile to reach for the high-hanging fruits. The report shows that further reforms might be necessary to ensure the sustainability of the Danish economy in the future.

Download the report below and gain insight into the Danish labour market, the challenges we face and a number of discussion points, which are relevant to address in order to ensure a well-functioning and future-proof labour market.
 

The report covers the following topics:

• The Danish labour market in 2040
• Education throughout life
• The edge of the labour market
• The Danish economy and foreign labour
• Immigrants in the Danish labour market

 

Download the report

Seneste analyser

Mission possible? The welfare state towards 2040

The Danish welfare model is admired by many across the world. It helps to reduce income differences and create cohesion in the Danish society. But the financing of the welfare state is under pressure and action is needed if the welfare state is to be maintained in the future.

Mission possible? Velfærdsstaten mod 2040

Den danske velfærdsstat bidrager til at mindske forskelle og skabe sammenhængskraft i det danske samfund. Mange lande kigger da også med beundring på den danske model. Men finansieringen af velfærdsstaten er under pres, og der er brug for handling, hvis velfærdsstaten skal opretholdes i fremtiden.

Næsten hver femte underviser i folkeskolen uden en læreruddannelse

Denne analyse viser, at færre og færre blandt de dygtigste unge bliver lærere, og flere ikke-læreruddannede underviser i folkeskolen. Samtidig arbejder en stor del af de læreruddannede slet ikke med faget. Yderligere har folkeskolen fortsat svært ved at fastholde de dygtigste lærere, og danske lærere har et færdighedsniveau, som ligger under de øvrige nordiske lande.

Øget velstand og kortere ugentlig arbejdstid

I denne analyse udfordrer vi den generelle opfattelse af, at de danske offentlige finanser nu er endegyldigt holdbare. Danskerne har i mange år, bl.a. via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, vekslet en del af den økonomiske fremgang til en kortere arbejdstid. Det fortsætter sandsynligvis fremover og det vil koste økonomisk velstand og gøre de offentlige finanser i Danmark uholdbare.