Analyser


  • Corona

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.

SGN restuarantejer smal.jpg

Coronavirussen og de foranstaltninger, som er iværksat for at begrænse smitten, har store økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Derfor er der allerede vedtaget en række forskellige hjælpepakker, som bl.a. omfatter lønkompensation, kompensation for faste udgifter og kompensation til virksomhedsejere af mindre virksomheder og freelancere. Men får virksomhederne den nødvendige hjælp, som kan sikre, at de ikke går konkurs? Dét undersøger vi i denne analyse.

Læs mere om analysen nedenfor eller download den fulde analyse her

For mange virksomheder dækker de vedtagne ordninger nogenlunde - især ved større omsætningstab. Det gælder fx gennemsnitlige hoteller, rejsebureauer, tøjbutikker og restauranter. Kompensationsgraden varierer dog betydeligt på tværs af virksomheder. Fx får et gennemsnitligt hotel en markant større kompensation end en gennemsnitlig håndværksmester eller en gennemsnitlig lille rådgivningsvirksomhed.

Der er dog samtidig en del virksomheder, som vil være stillet markant bedre med vores forslag til en kompensationsordning. Det gælder især for små rådgivende virksomheder og håndværksmestre, men også for nogle produktionsvirksomheder samt hoteller og rejsebureauer med relative høje lønninger. 

Vi anbefaler derfor, at staten indfører vores kompensationsordning som et supplement til de eksisterende kompensationsordninger – som en slags sweeper-ordning, hvor virksomhederne kan få støtte fra den ordning, som stiller dem bedst. De virksomheder, som får en begrænset kompensation af de eksisterende ordninger, vil således få et ekstra løft. Virksomheder, som ville få en mindre kompensation ifølge vores model, vil have ret til at beholde deres kompensation fra de oprindelige hjælpepakker. Virksomhederne kan altså kun stilles bedre. Dette illustreres i modellen neden for.

corona kompensationsordning figur 1.JPG


"Vi støtter regeringens eksisterende tiltag og hjælpeordninger, men de indeholder desværre nogle kriterier, der gør at nogle virksomheder bliver klemt. Der er behov for mere en mere generel model og på sigt, mere generøse hjælpeordninger og tilbud, der hjælper alle brancher og størrelser af virksomheder," siger Peter Mogensen, direktør i Kraka. 

For mange dækker de eksisterende hjælpeordninger fint i forhold til at få dækket lønomkostninger, men nogle virksomheder har det sværere, som eksempelvis virksomheder med højere lønninger, hvor det maksimale kompensationsbeløb er 30.000 kr. For de virksomheder, vil vores forslag til kompensationsordning kunne give dem et løfte. Denne model favoriserer nemlig ikke nogen virksomheder frem for andre, og alle får i sidste ende samme relative kompensation. 

"Vi skal i endnu højere grad bære erhvervslivet igennem denne krise, så alle kan komme hurtigt tilbage på sporet, når krisen er overstået. Dette vil være afgørende for, at det økonomiske efterslæb mindskes, og at vi kan få hurtigt gang i hjulene igen. Samtidig undgår vi at mange virksomheder må lukke deres livsværk, og at vi må starte forfra med at opbygge nye virksomheder. Det er nu vi skal stå sammen og hjælpe hele erhvervslivet gennem krisen," understreger Anders Dons, CEO i Deloitte. 

Nedenfor kan du hente den fulde analyse, der beskriver forslaget detaljeret, og i dette pressebilag får du et hurtigt overblik over analysens hovedpointer.

Download analysen her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.