Analyser


 • Delanalyse 5.2

Danmark scorer højt på innovation i Europa – men udnytter ikke potentialet

Denne analyse præsenterer resultater fra European Innovation Scoreboard 2019 (EIS). EIS sammenligner de europæiske landes forsknings- og innovationsperformance. Her placeres Danmark samlet set, som værende blandt de stærkeste europæiske lande ift. innovationsperformance.

SGN.innovation.europa smal.jpg

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten d. 29. november 2019

 • Denne analyse præsenterer en række resultater fra European Innovation Scoreboard 2019 (EIS2019). EIS er en årlig sammenligning af de europæiske landes forsknings- og innovationsperformance, der udføres af EU-kommissionen1. EIS undersøger styrker og svagheder ved de enkelte landes rammebetingelser, investeringer og adgang til kapital samt landenes innovationsaktiviteter og konsekvenserne heraf.

  Danmark vurderes samlet set at være blandt de stærkeste europæiske lande ift. innovationsperformance og placeres med en samlet tredjeplads i den bedste gruppe sammen med Sverige, Finland og Holland, jf. Figur A.

 • delanalyse 5.2 figur A.png

Danmarks stærke placering samlet set skyldes hovedsageligt en høj vurdering af rammebetingelserne for innovation, herunder god adgang til højtuddannet arbejdskraft, en forskningssektor på højt internationalt niveau samt en god digital infrastruktur. Til den høje vurdering bidrager også et højt investeringsniveau i forskning og udvikling i både privat og offentligt regi. Det trækker op, at danske virksomheder har høj patent- og varemærkeaktivitet ift. andre EU-lande.

I Danmarks innovationspræstation trækker det dog ned, at det øvrige investeringsniveau i innovation bredere set ikke er højt, hvilket kan hæmme vidensspredning2. Derudover er små- og mellemstore virksomheder i Danmark ikke særligt innovative i international sammenhæng, ligesom vidensbroerne mellem universiteterne og virksomhederne er mindre velfungerende for denne gruppe af virksomheder end for de store virksomheder.

Danmark har mindre gavn af innovationsaktivitet til eksport og beskæftigelse end mange øvrige europæiske lande. I EIS’ eksplicitte mål for udnyttelse af innovationer til salg mv. ligger Danmark således blot på en 17.plads, betydeligt under EU-gennemsnittet, jf. Figur B. Denne placering dækker over tre indikatorer:

 1. Danmark ligger under gennemsnittet i EU for andelen af den samlede eksport, der kommer fra medium- eller højteknologiske produkter.
   
 2. Danmark ligger noget over EU-gennemsnittet for andelen af service-eksporten, der udgøres af vidensintensiv service.
   
 3. Danmark ligger tredjesidst blandt EU-landene og altså markant under gennemsnittet for andelen af virksomhedernes samlede omsætning, der stammer fra salg af nyudviklede eller mærkbart forbedrede produkter. Dette er hovedårsagen til Danmarks dårlige bedømmelse i kategorien ”Sales Impacts”.

 

delanalyse 5.2 figur B.png

 • [1] Dette dækker over investeringer i maskiner og udstyr, opkøb af patenter og licenser og andre innovationsrelevante udgifter, der ikke direkte er forbundet til FoU, men er vigtige for spredning af viden.
  [2] Se https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
 •  
 • Download delanalysen her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.