Analyser


  • Climate report

A climate reform that delivers the magic 70 percent

Small Great Nation is ready with a plan to achieve the goals of the new Danish climate legislation. A high consistent tax on greenhouse gases is central to achieving the ambitious goals and will be the cheapest solution. Our proposal discourages the relocation of businesses and ensures social balance.

windmill.smal.jpg

 

With the political agreement on the climate legislation, Danish politicians are legally obliged to ensure the realization of Denmark's green transition by reducing the country's CO2e emissions by 70 percent in 2030 - compared to 1990. By 2050, Denmark must be completely climate-neutral according to the new climate legislation. 

In this proposal for a climate-reform, Small Great Nation seeks to deliver a concrete roadmap to reach this ambitious goal.

This report deals with how the green transition can be realized by keeping costs as low as possible while counteracting leakage and, at the same time, avoiding that the transition has a disproportionately negative impact on those with the lowest incomes. 

It is our hope that this report will help to ensure that the upcoming climate plan will be based on long-term sustainable principles that will ensure that Danish climate efforts will wors as efficiently as possible, taking into account the other political objectives of the climate legislation.

Below you can download our proposal for a climate reform - happy reading! 

Download the report here

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.