Analyser


  • Climate report

A climate reform that delivers the magic 70 percent

Small Great Nation is ready with a plan to achieve the goals of the new Danish climate legislation. A high consistent tax on greenhouse gases is central to achieving the ambitious goals and will be the cheapest solution. Our proposal discourages the relocation of businesses and ensures social balance.

windmill.smal.jpg

 

With the political agreement on the climate legislation, Danish politicians are legally obliged to ensure the realization of Denmark's green transition by reducing the country's CO2e emissions by 70 percent in 2030 - compared to 1990. By 2050, Denmark must be completely climate-neutral according to the new climate legislation. 

In this proposal for a climate-reform, Small Great Nation seeks to deliver a concrete roadmap to reach this ambitious goal.

This report deals with how the green transition can be realized by keeping costs as low as possible while counteracting leakage and, at the same time, avoiding that the transition has a disproportionately negative impact on those with the lowest incomes. 

It is our hope that this report will help to ensure that the upcoming climate plan will be based on long-term sustainable principles that will ensure that Danish climate efforts will wors as efficiently as possible, taking into account the other political objectives of the climate legislation.

Below you can download our proposal for a climate reform - happy reading! 

Download the report

Seneste analyser

Kan offentlige investeringer kickstarte økonomien?

Der er mange forskellige forslag til, hvordan den danske økonomi kan kickstartes under coronakrisen, herunder fremrykning af offentlige investeringer. I denne analyse undersøger vi, om offentlige investeringer i infrastruktur mv. er et hensigtsmæssigt instrument til kortsigtet konjunkturpolitik.

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.