Analyser


  • Delanalyse 1.3

Udflytningen af job er bremset

Globaliseringen er stagneret. Siden finanskrisen er betydeligt færre arbejdspladser flyttet til udlandet, og danske virksomheder køber mindre hos udenlandske underleverandører. Dermed bliver en større del af den økonomiske aktivitet på danske hænder, viser den tredje analyse fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag.

Billede_analyse_Globalisering 2.jpg

Globaliseringen har givet forbrugerne billigere varer på grund af den globale arbejdsdeling og specialisering. Men globaliseringen har også flyttet mange danske arbejdspladser ud af landet siden midten af 1990’erne. De store byer er gået fri, mens regioner som Syd- og Vestjylland har været hårdt ramt. Men efter finanskrisen i 2008 er udflytningen af arbejdspladser stagneret, og de danske virksomhederne køber færre halvfabrikata hos underleverandører i udlandet. Det viser den tredje analyse fra Kraka og Deloitte, som ser på globaliseringens konsekvenser de seneste 15-20 år.

I 00'erne var der to forhold, der satte turbo på globaliseringen og påvirkningen af Danmark. Det var Kinas indtræden i verdenshandelsorganisationen i 2001 og de ti nye central- og østeuropæiske landes indtræden på EU's indre marked.

Grafik_Globalisering-1.jpg

”Globaliseringen kan selvfølgelig tage fart igen, men den gode historie er nu, at når globaliseringen er stagneret, så får vi også en sænkning i omstillingstempoet. Det er positivt, fordi globaliseringen har skabt en turbulent tid for mange mennesker, der har skullet gennemleve omstillingen. Det kan have påvirket sammenhængskraften og givet næring til et synspunkt om, at Danmark er for åben ud mod verden. En periode med afdæmpet globalisering kan derfor være god,” siger Peter Mogensen, direktør for Kraka.

Globaliseringen skal skabe velstand på lang sigt
Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte peger på, at det overordnede mål med Small Great Nation er at finde svar på, hvordan Danmark bevarer sin velstand på 20-30 års sigt, og at det derfor er vigtigt at se på, hvordan globaliseringen påvirker dansk beskæftigelse og økonomi.

”Den gode nyhed er, at Danmark er lykkedes med at omstille sig til globaliseringen, og at vores konkurrencekraft er stigende igen. Vi er kommet os over det enorme konkurrencepres fra Kina og Østeuropa, som især produktionsvirksomhederne løb ind. Når vi ser på udflytning af job og import af halvfabrikata, så tog det fart i 2003 og kulminerede i 2008. Derefter er kurven fladet ud. Konklusionen er, at vi – i disse år - kan begynde at give slip på bekymringen og flytte fokus til, at globaliseringen overordnet giver vores samfund store gevinster gennem den globale arbejdsdeling og specialisering og derfor også er vigtig for høj velstand i Danmark på lang sigt,” siger Anders Dons.

Globaliseringen rammer forskelligt

Grafik_Globalisering-2.jpg

Globaliseringen rammer forskelligt i Danmark og særligt er det områder i Midt-, Vest-, og Sønderjylland, som påvirkes kraftigst, hvilket er en konsekvens af erhvervsstrukturen i disse områder. Fælles for de områder, der udsættes mest for globalisering via international handel, er, at det er områder med meget fremstillingsvirksomhed.

Midt-, Vest- og Sønderjylland er samtidig de områder, som bliver mest påvirket af udflytning af danske jobs til udlandet, importkonkurrence og tilflytning af udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. 

Analysen ’Her rammer globaliseringen’ er den tredje delanalyse fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag. Den første delrapport præsenteres 29. november og fokuserer på Danmarks styrker nu og i fremtiden.

Download delanalysen her

Seneste analyser

Kan offentlige investeringer kickstarte økonomien?

Der er mange forskellige forslag til, hvordan den danske økonomi kan kickstartes under coronakrisen, herunder fremrykning af offentlige investeringer. I denne analyse undersøger vi, om offentlige investeringer i infrastruktur mv. er et hensigtsmæssigt instrument til kortsigtet konjunkturpolitik.

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.