Analyser


  • Delanalyse 1.3

Udflytningen af job er bremset

Globaliseringen er stagneret. Siden finanskrisen er betydeligt færre arbejdspladser flyttet til udlandet, og danske virksomheder køber mindre hos udenlandske underleverandører. Dermed bliver en større del af den økonomiske aktivitet på danske hænder, viser den tredje analyse fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag.

Billede_analyse_Globalisering 2.jpg

Globaliseringen har givet forbrugerne billigere varer på grund af den globale arbejdsdeling og specialisering. Men globaliseringen har også flyttet mange danske arbejdspladser ud af landet siden midten af 1990’erne. De store byer er gået fri, mens regioner som Syd- og Vestjylland har været hårdt ramt. Men efter finanskrisen i 2008 er udflytningen af arbejdspladser stagneret, og de danske virksomhederne køber færre halvfabrikata hos underleverandører i udlandet. Det viser den tredje analyse fra Kraka og Deloitte, som ser på globaliseringens konsekvenser de seneste 15-20 år.

I 00'erne var der to forhold, der satte turbo på globaliseringen og påvirkningen af Danmark. Det var Kinas indtræden i verdenshandelsorganisationen i 2001 og de ti nye central- og østeuropæiske landes indtræden på EU's indre marked.

Grafik_Globalisering-1.jpg

”Globaliseringen kan selvfølgelig tage fart igen, men den gode historie er nu, at når globaliseringen er stagneret, så får vi også en sænkning i omstillingstempoet. Det er positivt, fordi globaliseringen har skabt en turbulent tid for mange mennesker, der har skullet gennemleve omstillingen. Det kan have påvirket sammenhængskraften og givet næring til et synspunkt om, at Danmark er for åben ud mod verden. En periode med afdæmpet globalisering kan derfor være god,” siger Peter Mogensen, direktør for Kraka.

Globaliseringen skal skabe velstand på lang sigt
Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte peger på, at det overordnede mål med Small Great Nation er at finde svar på, hvordan Danmark bevarer sin velstand på 20-30 års sigt, og at det derfor er vigtigt at se på, hvordan globaliseringen påvirker dansk beskæftigelse og økonomi.

”Den gode nyhed er, at Danmark er lykkedes med at omstille sig til globaliseringen, og at vores konkurrencekraft er stigende igen. Vi er kommet os over det enorme konkurrencepres fra Kina og Østeuropa, som især produktionsvirksomhederne løb ind. Når vi ser på udflytning af job og import af halvfabrikata, så tog det fart i 2003 og kulminerede i 2008. Derefter er kurven fladet ud. Konklusionen er, at vi – i disse år - kan begynde at give slip på bekymringen og flytte fokus til, at globaliseringen overordnet giver vores samfund store gevinster gennem den globale arbejdsdeling og specialisering og derfor også er vigtig for høj velstand i Danmark på lang sigt,” siger Anders Dons.

Globaliseringen rammer forskelligt

Grafik_Globalisering-2.jpg

Globaliseringen rammer forskelligt i Danmark og særligt er det områder i Midt-, Vest-, og Sønderjylland, som påvirkes kraftigst, hvilket er en konsekvens af erhvervsstrukturen i disse områder. Fælles for de områder, der udsættes mest for globalisering via international handel, er, at det er områder med meget fremstillingsvirksomhed.

Midt-, Vest- og Sønderjylland er samtidig de områder, som bliver mest påvirket af udflytning af danske jobs til udlandet, importkonkurrence og tilflytning af udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. 

Analysen ’Her rammer globaliseringen’ er den tredje delanalyse fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag. Den første delrapport præsenteres 29. november og fokuserer på Danmarks styrker nu og i fremtiden.

Download delanalysen her

Seneste analyser

Mission possible? The welfare state towards 2040

The Danish welfare model is admired by many across the world. It helps to reduce income differences and create cohesion in the Danish society. But the financing of the welfare state is under pressure and action is needed if the welfare state is to be maintained in the future.

Mission possible? Velfærdsstaten mod 2040

Den danske velfærdsstat bidrager til at mindske forskelle og skabe sammenhængskraft i det danske samfund. Mange lande kigger da også med beundring på den danske model. Men finansieringen af velfærdsstaten er under pres, og der er brug for handling, hvis velfærdsstaten skal opretholdes i fremtiden.

Næsten hver femte underviser i folkeskolen uden en læreruddannelse

Denne analyse viser, at færre og færre blandt de dygtigste unge bliver lærere, og flere ikke-læreruddannede underviser i folkeskolen. Samtidig arbejder en stor del af de læreruddannede slet ikke med faget. Yderligere har folkeskolen fortsat svært ved at fastholde de dygtigste lærere, og danske lærere har et færdighedsniveau, som ligger under de øvrige nordiske lande.

Øget velstand og kortere ugentlig arbejdstid

I denne analyse udfordrer vi den generelle opfattelse af, at de danske offentlige finanser nu er endegyldigt holdbare. Danskerne har i mange år, bl.a. via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, vekslet en del af den økonomiske fremgang til en kortere arbejdstid. Det fortsætter sandsynligvis fremover og det vil koste økonomisk velstand og gøre de offentlige finanser i Danmark uholdbare.